Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Laboratorium do koronawirusa w UMB.
 • Ostatnia zmiana 08.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Laboratorium do koronawirusa w UMB

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął inicjatywę wprowadzenia na podlaski rynek molekularnych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Badania te rozpoczną się już od 30 marca i będą wykonywane przez Akademicki Ośrodek Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej, który posiada wymagane uprawnienia do prowadzenia specjalistycznej działalności diagnostycznej i leczniczej.

  Akademicki Ośrodek posiada duże doświadczenie w analizie genomów wirusowych – to tutaj od wielu lat prowadzona jest identyfikacja oraz genotypowanie chorobotwórczych wirusów, takich jak HPV (wirus brodawczaka ludzkiego), CMV (wirus cytomegalii), HBV (wirus zapalenia wątroby typu B), HCV (wirus zapalenia wątroby typu C), EBV (wirus Epsteina-Barr).

  Materiał biologiczny pobrany od pacjentów z podlaskich szpitali z podejrzeniem choroby zakaźnej COVID-19 będzie przyjmowany całodobowo, a testy będą wykonywane w pracy zmianowej. Do badań wykorzystany zostanie „złoty standard” w biologii molekularnej, jakim jest ilościowy PCR w czasie rzeczywistym. Analiza trzech genów wirusa SARS-CoV-2 będzie przeprowadzona w oparciu o testy cechujące się bardzo wysoką czułością w celu precyzyjnej diagnostyki wirusa.  Na etapie wdrażania metody przepustowość badań zaplanowano na 200 testów dziennie, a docelowo liczba ta wzrośnie do 500 analiz na dzień. Ponadto, nowatorskim podejściem diagnostycznym będzie pogłębiona analiza mutacji wirusa poprzez zastosowanie wysoko przepustowej metody sekwencjonowania nowej generacji NGS (ang. Next-Generation Sequencing).

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku bazując na materiale biologicznym pozyskanym od pacjentów testowanych na obecność SARS-CoV-2 i kolekcjonowanym w specjalnie przygotowanym do tego Biobanku rozpocznie badania naukowe dotyczące sekwencjonowania genomu SARS-CoV-2 z regionu Podlasia pogłębione o analizę zmian mutacyjnych powstających nieodzownie wraz z rozwojem pandemii. Ponadto, Uczelnia wraz z Akademickim Ośrodkiem podejmuje działania zmierzające ku opracowaniu nowego testu w kierunku SARS-CoV-2 opierając się przy tym na innowacyjnych zdobyczach technologicznych od niedawna funkcjonujących w świecie nauki. Nowa metoda genetyczna umożliwi wykrycie wirusa w znacznie krótszym czasie  - ok. 20 minut. Aplikacje technologiczne zaadoptowane przez badaczy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mogą mieć ogromne znaczenie w szybkiej, niezmiernie czułej i wysoce specyficznej diagnostyce SARS-CoV-2. Nowy test genetyczny będzie bowiem w stanie znacznie wcześniej  zidentyfikować zainfekowane osoby niż miało to miejsce dotychczas.

  Równocześnie naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku będą pracowali nad molekularną charakterystyką wirusa, co będzie stanowiło podstawę do opracowania skutecznych szczepionek i nowych terapii przeciwwirusowych. Aby prowadzić badania w sposób bezpieczny, do analiz wykorzystany zostanie wyizolowany materiał genetyczny wirusa. Izolacja i przechowywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 możliwe będzie dzięki Biobankowi UMB, który opracuje procedury właściwej pracy z materiałem biologicznym na każdym etapie badania.

  Analizy całych genomów wirusa pozwolą na  monitorowanie dynamiki mutacji tego patogenu wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Ponadto, dzięki ocenie różnic, jakie potencjalnie mogą wystąpić wśród poszczególnych szczepów SARS-CoV-2, możliwe będzie dokładne przebadanie procesu transferu wirusa w społeczeństwie oraz śledzenie ścieżki prawdopodobnych mutacji. 

  Opr. bdc, na podstawie informacji z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej UMB 

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.