Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. List prorektora ds. nauk prof. Marcina Moniuszki do społeczności akademickiej UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.06.2019 przez Medyk Białostocki

  List prorektora ds. nauk prof. Marcina Moniuszki do społeczności akademickiej UMB

  Szanowni Państwo

     Czas ruszać z nowymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków subwencji ministerialnej (dawniej zwanych projektami statutowymi).

     Pomimo że nie znamy jeszcze kwoty subwencji, jaką otrzyma w roku 2019 nasz uniwersytet, nie możemy dłużej czekać, chcemy, by jak najszybciej pełną parą ruszyły nowe projekty naukowe.

     Uprzejmie zapraszam do składania wniosków, na które w będziemy czekać dziale nauki (…). Co jednak bardzo ważne, już na samym wstępie chciałbym bardzo gorąco zaprosić Państwa do jednoczesnego składania pierwszych zapotrzebowań na odczynniki - już teraz, w maju, nawet przed ostatecznym złożeniem wniosku i decyzją o otrzymaniu finansowania. Dlaczego? By uniknąć nieuniknionych przestojów związanych z procedurą zamówień publicznych i jak najwięcej środków wykorzystać jeszcze w tym roku, optymalnie w najbliższych miesiącach. Chodzi o to, by jak najwięcej badań/eksperymentów przeprowadzić bez zbędnej zwłoki tak, by efekty tej pracy mogły znaleźć swoje odbicie w publikacjach. W publikacjach, które najpóźniej ukażą się drukiem w roku 2020 (a wiemy, jak długo trwa proces recenzji i cykl wydawniczy). Jest to niezwykle ważne, gdyż kolejna ewaluacja uczelni będzie przykładać szczególną wagę do prac opublikowanych (a nie tylko przyjętych do druku) do roku 2020.

  Staraliśmy się uprościć zasady wnioskowania. Wystarczy złożyć jeden wniosek opisujący całość zaplanowanych aktywności badawczych. Tak zwaną bazę finansowania będzie stanowiła kwota 10 000 PLN. Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych mogą (jeśli oczywiście chcą) otrzymać 3-krotność lub 2-krotność tej kwoty. Ale to nie koniec. Dodatkowo kwota finansowania będzie rosła w zależności o liczby prac za 30 i 25 pkt opublikowanych w latach 2017 i 2018, a także w zależności od uzyskanych grantów, patentów. To są kwoty maksymalne, ale uprzejmie proszę, by konstruować budżety swoich badań w sposób z jednej strony ambitny, z drugiej jednak - realistyczny - tak, by przyznane środki można było w całości (lub przynajmniej w zdecydowanej większości) wydać (przede wszystkim na odczynniki) jeszcze w roku 2019. Szczegóły pozostałych warunków zawarte są w załączonym regulaminie.

  Dziękuję nieustannie Państwu za całą ciężką dotychczasową pracę, a także za zrozumienie, jak ważny jest to czas dla naszej uczelni, jak istotna dla przyszłej ewaluacji jest nasza obecna mobilizacja i publikowanie jak najlepszych prac. Życzę Państwu satysfakcji z jak najbardziej owocnych badań i wielu, wielu sukcesów w upowszechnianiu ich wyników.

  Z wyrazami szacunku

  Prof. Marcin Moniuszko

  prorektor ds. nauki

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.