Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu.
 • Ostatnia zmiana 26.08.2020 przez Medyk Białostocki

  Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu

  W roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku już po raz kolejny realizowano projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 - skierowane do studentów naszej Uczelni.

  Jednym z ciekawszych z nich był projekt pt. Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu, organizowany przez Dział Projektów Pomocowych. Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację w projekcie modułu zajęć warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym była Pani dr hab. Zyta Beata Wojszel, a nad wszystkim czuwała do końca Pani Ania Piłaszewicz – pracownik działu. Założenie interdyscyplinarności było właśnie cechą szczególną omawianego przedsięwzięcia – w projekcie udział mogło wziąć 24 studentów – po 6 osób z kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa, fizjoterapii i farmacji. Dla części z nas był to pierwszy moment, w którym mogliśmy zetknąć się z tym samym zagadnieniem jednocześnie i obserwować swoje wzajemne reakcje. Rzadko bowiem w toku trwania studiów mamy okazję współpracować międzykierunkowo i międzywydziałowo czyli interdyscyplinarnie (oczywiście – poza życiem prywatnym). Istotą spotkań były jednak nie tylko obserwacje, ale przede wszystkim – nauka współpracy w zespołach interdyscyplinarnych w ramach opieki nad pacjentem geriatrycznym – właśnie w jego najlepszym interesie.

  Pomóc nam w tym miał cykl spotkań warsztatowych pod nadzorem doświadczonych trenerów. Pierwsze dwudniowe zajęcia dotyczyły szeroko pojętej komunikacji – jej prawidłowych zasad, nauki podstaw, rozpoznawania i pokonywania szeregu barier. Po kilku tygodniach odbyły się drugie z zaplanowanych warsztatów a dotyczące kompetencji analitycznych i ich praktycznego zastosowania w rozwiązywaniu problemów terapeutycznych. Zarówno kwestie komunikacyjne, jak i analityczne, to typowe umiejętności miękkie, dlatego zajęcia te były do siebie w jakimś stopniu podobne – różniły się prowadzącymi, narzędziami i metodami ich organizacji, ale wszystkie nauczyły nas czegoś o nas samych i były interesującym doświadczeniem. Na pewno każdy z nas wyniósł z nich coś, co zostanie z nim na długo, chociaż z pewnością w różnym stopniu mogły się one spodobać każdemu z uczestników i w różnym stopniu do niego trafić.

  Warsztaty zwieńczyła krajowa wizyta studyjna w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku. Ta jednodniowa wycieczka, przeprowadzona pod czujnym okiem wiceprezesa placówki - Pana Damiana Raczkowskiego- umożliwiła nam zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem współpracy interdyscyplinarnej już w miejscu pracy. Mieliśmy okazję poznać personel ośrodka oraz pacjentów, posłuchać i na własne oczy zobaczyć, jak nieszablonowo można opiekować się podlaskimi seniorami. Nie będę jednak ukrywać, że najbardziej wyczekiwaliśmy na spotkanie z seniorami hiszpańskimi…

  Na przełomie kwietnia i maja czekał nas bowiem wyjazd do Pampeluny w hiszpańskim regionie Nawarra. Mieliśmy odwiedzić Odział Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra, Dom Opieki Casa de Misericordia, Oddział Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni oraz placówkę hiszpańskiego Czerwonego Krzyża – Cruz Roja, aby czerpać z doświadczeń zagranicznej ochrony zdrowia w opiece nad pacjentem geriatrycznym… Miała to być swego rodzaju nagroda za udział w tym ambitnym oraz czasochłonnym projekcie, ale i jednocześnie jego najciekawsza część pod kątem merytorycznym. Tymczasem, wskutek rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa SARS-CoV­-2, realizacja naszych planów nie doszła do skutku.

  Jednak, ku mojemu zaskoczeniu, najciekawszą częścią projektu okazały się ostatnie zajęcia praktyczne z udziałem pacjenta symulowanego, które odbyły się pod kierunkiem dwójki nauczycieli akademickich - Pani dr n. med. Agnieszki Kasiukiewicz i Pani dr n. med. Alicji Ołtarzewskiej. O ile przez całe studia miałam wiele okazji do udziału w warsztatach umiejętności miękkich, o tyle w takim wydarzeniu – nie. Farmaceuci nadal stoją trochę „z boku” procesu leczenia pacjenta, mimo że od lat staramy się poprawić nasz wizerunek, zarówno wśród społeczeństwa, jak i wśród pozostałych przedstawicieli ochrony zdrowia. Za postęp w tej kwestii mogę uznać chociażby to, że mój kierunek po raz pierwszy miał możliwość wzięcia udziału w opisywanym projekcie. Mimo, że nasza „rola” w warsztatach z pacjentem symulowanym ostatecznie ograniczyła się do dialogu w aptece (co w sumie idealnie oddaje rzeczywistość i daje do myślenia), to po raz pierwszy mieliśmy okazję uczestniczyć w podobnym zadaniu, jak również dostrzec swoją potencjalną rolę na tle pracy przedstawicieli innych zawodów medycznych. Myślę, że taka formuła interdyscyplinarnego nauczania mogłaby być bardzo atrakcyjna dla przyszłych roczników – może nawet w postaci międzywydziałowych fakultetów, jeśli byłyby szanse na zorganizowanie podobnych warsztatów. Wszyscy potrzebujemy nauki dialogu interdyscyplinarnego aby wiedzieć, w czym możemy sobie pomóc, kiedy dopełniać, a kiedy przejąć inicjatywę. Także po to, aby nauczyć się siebie doceniać, rozumieć i szanować wzajemnie naszą pracę. Bo każdy kierunek ma to, czego nie ma żaden inny i każdy jest potrzebny. Nie tylko w opiece nad pacjentem geriatrycznym, ale nad każdym, wszak salus aegroti suprema lex esto.

  Daria Marianna Filipowicz, farmacja, v rok

   

   

   

  Zgłoś się do programu

  Od października 2020 r. rozpocznie się rekrutacja do II edycji modułu Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym realizowanych w ramach Projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” (Zadanie 2. ROZWÓJ KOMPETENCJI STUDENTÓW) których celem jest nabycie kompetencji uzupełniających wiedzę zdobywaną w trakcie studiów i służących lepszemu przygotowaniu do wykonywania pracy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

  Zapraszamy:

  Studentki i studentów  WL:

  • Kierunek Lekarski – V i VI rok

  Studentki i studentów WNoZ:

   • Fizjoterapia II stopnia – I i II rok,
   • Fizjoterapia jednolite studia magisterskie – IV i V rok,
   • Pielęgniarstwo I stopnia – II i III rok
   • Pielęgniarstwo II stopnia – I i II rok

  Studentki i studentów WF:

   • Kierunek Farmacja – V rok

   

   

  W ramach realizacji Zajęć warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym  odbywać się będą:

  • badanie poziomu kompetencji uczestników projektu (ankieta online na wejściu i zakończeniu udziału w projekcie),
  • warsztaty z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym,
  • warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole interdyscyplinarnym,
  • praktyczne zajęcia w zespołach interdyscyplinarnych z pacjentem symulowanym,
  • wizyty studyjne (1 krajowa – 1 dniowa w Podlaskim Centrum Psychogeriatrycznym i 1 zagraniczna w ośrodku specjalizującym się w opiece geriatrycznej) – 3 dniowa (plus dwa dni na dojazd)).

  Szczegóły dot. rekrutacji pojawią się na początku października 2020 na stronach Wydziałów i stronie głównej UMB.

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.