Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Mapa potencjału badawczego UMB.
 • Ostatnia zmiana 03.04.2019 przez Medyk Białostocki

  Mapa potencjału badawczego UMB

  Lepsze poznanie własnych możliwości badawczych, a w rezultacie zacieśnienie współpracy naukowej - taki jest główny cel „Mapy Potencjału Badawczego”, nowej inicjatywy UMB.

  Pomysł na stworzenie mapy powstał podczas jednego ze spotkań prorektora ds. nauki prof. Marcina Moniuszki. Prezentował on, w jaki sposób uczelnia może wspierać firmy w badaniach, czy w ich pracach nad rozwojem produktów czy usług. Jeden ze słuchaczy zapytał wtedy, czy uczelnia ma swoją stronę internetową, gdzie zebrane są wszystkie możliwości współpracy, jakie proponuje UMB. I tu konsternacja. Niektóre kliniki czy zakłady mają takie zestawienia. Każdy z podmiotów robi to na własnej stronie www. Jednak jednej wspólnej platformy internetowej nie ma. Co więcej, spora rzesza uczelni wyższych w Polsce też nie ma takich opracowań.

  - To jeden z pierwszych tego typu w Polsce interaktywnych portali internetowych uczelni. Będzie on ściśle powiązany z dotychczas funkcjonującymi stronami internetowymi uczelni. Ostatnie kilka miesięcy poświęciliśmy na prace nad samym portalem, a teraz zaczynamy wypełniać go treściami - mówi dr Andrzej Małkowski, szef Biura Transferu Technologii UMB.

  Portal można już zobaczyć w internecie (https://www.umb.edu.pl/mpb). Najważniejsze jednak, co będzie miał w środku, czyli: ofertę badawczą (współpraca naukowa), bazę ekspertów (współpraca naukowa lub współpraca z przedsiębiorcami), świadczone usługi (komercyjna oferta, która mogłaby być wykorzystana do współpracy z przedsiębiorcami), opisane najważniejsze uczelniane centra badawcze, opis najważniejszych prowadzonych badań i bazę patentów.

  - Chcemy, żeby portal był naszą wizytówką dla przedsiębiorców, ale też chcemy, by nasi naukowcy mieli narzędzie do sprawdzenia, co dzieje się na uczelni. UMB jest dużą jednostką i naukowcy nie zawsze wiedzą, jaki potencjał badawczy reprezentują poszczególne zakłady i kliniki, jaką aparaturą dysponują, jakich ekspertów mają w swoim gronie - tłumaczy dr Małkowski.

  Czasami zdarzają się przypadki, kiedy szuka się partnerów do badań poza uczelnią, choć na wysokim poziomie można je wykonać we własnej uczelni.

  Zakłada się, że do końca marca powinno udać się wprowadzić do bazy portalu informacje o poszczególnych jednostkach, ich wyposażeniu oraz dane o naukowcach.

  Wszelką pomocą na temat informacji potrzebnych do uzupełnienia „Mapy Potencjału Badawczego” służy dr Andrzej Małkowski, kierownik Biura Transferu Technologii. tel./faks (85) 686 5122, andrzej.malkowski@umb.edu.pl

  Portal powstaje w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.