Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Medycyna bez Perspektyw.
 • Ostatnia zmiana 27.06.2018 przez Medyk Białostocki

  Medycyna bez Perspektyw

  Uczelnie medyczne zrzeszone w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych nie wyraziły zgody na uczestnictwo w Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanym przez „Perspektywy” w 2018 r. i odmówiły przesłania danych do tej klasyfikacji.

  Ranking „Perspektyw” to najdłużej funkcjonująca klasyfikacja wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Powstaje w oparciu o szczegółowe ankiety, które muszą wypełniać uczelnie.

  Problematyczne jest ujęcie wszystkich uczelni w jednej klasyfikacji, nie różnicuje ich pod względem charakteru - np. uczelni medycznych i technicznych. Te parametry są tak odbiegające od siebie, a kapituła rankingu tak nieugięta co do ich zmiany, że w efekcie KRAUM zadecydował o rezygnacji z udziału w rywalizacji.

  Rektor UMB prof. Adam Krętowski” tak napisał w mailu do społeczności akademickiej:

  „Chciałbym państwa poinformować, że zgodnie ze stanowiskiem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych nasza uczelnia oraz inne uczelnie medyczne nie wyraziły zgody na uczestnictwo w Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanym przez „Perspektywy” w 2018 r. i nie dostarczyły danych do tego rankingu. Według najnowszej oceny parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wszystkie wydziały naszej uczelni posiadają kategorię naukową A. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która uzyskała prestiżowy grant w ramach programu Horyzont 2020, a nasi absolwenci kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego od szeregu sesji zajmują pierwsze miejsca w rankingach lekarskich (lekarsko-dentystycznych) egzaminów końcowych. To wszystko jest możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi całej społeczności akademickiej Naszej Uczelni!”.

  W swoim uzasadnieniu KRAUM wskazuje sporne kwestie: jakość osób przyjętych na studia na podstawie wyników matur (prawne ograniczenia w pozyskaniu takich danych), ekonomiczne losy absolwentów w oparciu o dane z ZUS (te nie uwzględniają umów cywilno-prawnych, ale też specyfiki uczelni medycznych), ocena prestiżu uczelni (jej założenia preferują uczelnie wielodziedzinowe, a nie jednoprofilowe), preferencje pracodawców (w rankingu nie są ujęte w wystarczającej liczbie podmioty medyczne).

  KRAUM nie podważa sensu tworzenia rankingu, ale odmawia wzięcia w nim udziału do czasu ustalenia obiektywnej metodologii jego wykonania.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.