Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Międzynarodowo .
 • Ostatnia zmiana 17.01.2020 przez Medyk Białostocki

  Międzynarodowo

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB zawarł kolejne umowy dotyczące współpracy naszej uczelni z liczącymi się jednostkami na świecie. To szansa na ciekawe staże i nowe kontakty naukowe.

   

  Iran

  Na początku grudnia UMB zawarła pierwszą umowę bilateralną o współpracy z uczelnią medyczną z Iranu - Shiraz University of Medical Sciences (SUMS).  Wynegocjowane warunki współpracy dotyczą różnych obszarów, począwszy od wymiany studenckiej i akademickiej po wspólne badania i publikacje, m.in.: działalności naukowej, uczestnictwie w różnych projektach (w szczególności Erasmus Plus); wymianę kadry akademickiej, studentów studiów, wygłaszania wykładów, prowadzenia wspólnych seminariów i warsztatów, badań; współpracę w zakresie wspólnych badań, wspólnych publikacji, itp.

  Umowa obowiązuje przez okres 5 lat (do grudnia 2024 r.). To jednocześnie trzynasta umowa bilateralna podpisana w 2019 r. przez UMB.

  Shiraz University of Medical Sciences została założona w 1946 r. Na 17 wydziałach studiuje tam ok. 10 tys. studentów. Uczelnia zarządza szpitalami i klinikami państwowymi w prowincji Fars (południowy Iran). Pod kontrolą SUMS znajduje się: 63 centrów badawczych oraz 41 publicznych szpitali.

   

  Niemcy i Szwajcaria

  UMB zawarł umowę międzynarodową dotyczącą odbywania praktyk przez studentów English Division w niemieckich i szwajcarskich klinikach. Porozumienie zawarto z Ameos Group (z siedzibą w Zurychu), który zarządza kilkudziesięcioma klinikami działającymi w Szwajcarii, Niemczech i Austrii.

  Przedmiotem umowy jest współpraca w realizacji praktyk letnich dla studentów UMB z Oddziału Nauczania w Języku Angielskim między I a V rokiem studiów. Dzięki umowie, studenci English Division pochodzący z Niemiec będą mogli odbywać letnie praktyki studenckie (czerwiec - wrzesień każdego kolejnego roku) w klinikach zarządzanych przez AMEOS GROUP.  Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

   

  Niemcy

  W połowie grudnia UMB zawarł kolejną umowę dotyczącą odbywania letnich praktyk studentów English Division w niemieckich klinikach. Tym razem porozumienie podpisano z Klinikum Dortmund gGmbH, największym szpitalem w Nadrenii Północnej-Westfalii, jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo landów niemieckich. Szpital ten składa się z 25 klinik i dysponuje 1422 łóżkami. Z kolei liczba pracowników przekracza 4 tysiące.

  Możliwość wyjazdu na praktyki będzie zarezerwowana dla studentów będących między I a V rokiem studiów, mówiących płynnie po niemiecku. Praktyki mogą odbywać się w miesiącach wakacyjnych, tj. czerwiec-wrzesień w każdym roku akademickim. Umowa została zawarta bezterminowo.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.