Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ministerstwo Nauki dołoży do projektu UMB.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2017 przez Medyk Białostocki

  Ministerstwo Nauki dołoży do projektu UMB

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku 7,5 mln zł na uruchomienie unikalnych studiów doktoranckich z zakresu biomedycyny i biostatystyki w języku angielskim.

   

  7,5 mln zł

  tyle Ministerstwo Nauki przyznało UMB na uruchomienie unikalnych studiów doktoranckich z zakresu biomedycyny i biostatystyki w języku angielskim

  Projekt nazywa się „International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility” (ImPRESS). (Międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i biostatystyce oraz wsparcie kariery młodych naukowców poprzez mobilność międzynarodową i międzysektorową).

  Grant ten wart 1,6 mln euro jest laureatem programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020 (konkurs COFUND w ramach „Działań Marii Skłodowskiej-Curie”).

  Celem projektu jest utworzenie Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki dla młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki, koniecznymi dla opracowania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. W ramach projektu przewidziana jest rekrutacja 15 doktorantów z całego świata na 4-letnie studia doktoranckie. Doktoranci tworzonych studiów będą prowadzili indywidualne projekty badawcze oparte o poszukiwanie nowych markerów wczesnego wykrywania, zapobiegania oraz biomarkerów skutecznej indywidualizowanej terapii chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie wielkoskalowe oraz najnowocześniejsze metody obrazowania medycznego (PET/MR). Badania będą prowadzone w takich specjalnościach klinicznych jak: onkologia, choroby metaboliczne, w tym cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby neurodegeneracyjne, immunologia. Opiekunami doktorantów będą wybitni naukowcy z Europy. Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub biologii medycznej bądź doktora nauk farmaceutycznych.

  We współczesnej medycynie możliwe jest zebranie wielu danych o pacjencie, jednakże niezwykle istotna, wręcz kluczowa jest umiejętność opracowania uzyskanych informacji (przy użyciu technik na dużą skalę) i wyciąganie wniosków. Rynek pracy cierpi jednak na brak takich specjalistów.

  Od 2014 r. w ramach programu Horyzont 2020 dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację projektów COFUND otrzymały tylko trzy polskie jednostki: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN i NCN. W 2016 r. do laureatów konkursu dołączył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (1,6 mln euro).

  Opr. bdc

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.