Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Młodzi, zdolni, wyjątkowi .
 • Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Medyk Białostocki

  Młodzi, zdolni, wyjątkowi

  Trzej młodzi naukowcy z UMB otrzymali specjalne stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za prowadzenie innowacyjnych badań na wysokim poziomie.

  Wyróżnieni zostali dr hab. Mateusz Cybulski (nauki o zdrowiu), dr Mateusz Krzysztof Maciejczyk (nauki medyczne), dr Joanna Barbara Godzień (nauki medyczne).

  W skali kraju wyróżniono 211 młodych naukowców (złożono 1,5 tys. wniosków). Stypendia zostały przyznane osobom, które nie posiadały stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat. Laureaci będą otrzymywali stypendia w wysokości 5390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

  Dr hab. Mateusz Cybulski - od 2013 r. pracuje w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB. Jest autorem i współautorem ponad 50 artykułów naukowych oraz ponad 80 rozdziałów w podręcznikach i monografiach naukowych (łączny IF to ponad 32 pkt.). Recenzentem w czasopismach naukowych. Stypendysta w ramach projektu pn. „Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB”.

  Zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów starzejącego się społeczeństwa, w szczególności zaburzeń psychicznych wieku podeszłego. Dr hab. Mateusz Cybulski jest koordynatorem Uniwersytetu Zdrowego Seniora oraz unikatowego w skali kraju Uniwersytetu Profilaktyki Psychogeriatrycznej. Ponadto jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz pierwszym laureatem stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców w dyscyplinie nauk o zdrowiu w historii UMB. Jest członkiem Rady Naukowej (Rady Kolegium Nauk o Zdrowiu) UMB.

  Dr Joanna Godzień - wykładowca i szkoleniowiec z ponad dziesięcioletnim stażem w badaniach metabolomicznych i lipidomicznych. Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem wielkoskalowych metod pomiaru metabolitów zdobyła podczas kilkuletniego pobytu w Centrum Metabolomiki i Bioanalizy Uniwersytetu San-Pablo CEU w Madrycie. W trakcie pracy w Hiszpanii uzyskała stopień doktora w dziedzinie chemii medycznej. Umiejętności analityczne i metodologiczne wykorzystuje obecnie pracując w Laboratorium Metabolomiki Centrum Badań Klinicznych UMB. W swojej pracy aplikuje niecelowane metody wielkoskalowe w badaniach klinicznych nad takimi chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca, otyłość czy choroby układu krążenia, a także chorobami wywołanymi zakażeniami bakteryjnymi (Borelioza), grzybicznymi (Aspergiloza) czy pasożytniczymi (Leiszmanioza). Celem tych badań jest poznanie mechanizmów molekularnych związanych z rozwojem tych chorób oraz poszukiwanie biomarkerów do wczesnej diagnostyki.

  Jest współautorem 28 prac naukowych (IF>100 pkt, h-indeks=14), opublikowanych m.in. w takich czasopismach jak Analytical Chemistry, Analytica Chimica Acta czy ACS Chemical Biology oraz 6 rozdziałów w podręcznikach anglojęzycznych. Jest współtwórcą internetowego narzędzia CEU Mass Mediator służącego do wstępnej identyfikacji metabolitów, które uzyskało w 2018 roku nagrodę The Analytical Scientist award for innovation.

  Dr Mateusz Maciejczyk - adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii UMB. Absolwent farmacji z 2016 roku, kierownik grantu NCN Preludium oraz współwykonawca ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB. Ma dopiero 28 lat, a dorobek naukowy obejmuje aż 56 pozycji piśmiennictwa o łącznym IF równym 139,64 (MNiSW: 2315). Laureat Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe, członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Free Radical Research. Recenzent/guest editor w międzynarodowych czasopismach naukowych, współautor podręcznika Saliva in human health and disease.

  Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych (zespół naukowy prof. Anny Zalewskiej).

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.