Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. My MUB w smartfonach .
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Medyk Białostocki

  My MUB w smartfonach

  Cała UMB w jednej anglojęzycznej aplikacji. Jej twórcami jest Dział Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Tomasz Hryszko. Oprogramowanie ma pomóc odnaleźć się zagranicznym studentom i gościom na naszej uczelni oraz w Białymstoku.

  Aplikację jest przygotowana na telefony z Androidem, jak też ISO. Obsługa sprowadza się do klikania w ikonki, które wskazują na 12 głównych modułów programu. Zawarto w nich swoisty przewodnik po uczelni, procedurach, miejscach, czy danych kontaktowych do potrzebnych instytucji. Jest interaktywna mapa campusu UMB. Aplikacja posiada w sobie moduł przeliczania kursów walut (wg kursów średnich NBP).

  Oprócz tego aplikacja stanowi kompendium wiedzy na temat uczelni, Białegostoku, Pałacu Branickich, procesu rekrutacji na studia anglojęzyczne czy organizacji studenckich. Studenci znajdą w niej również pełne dane kontaktowe do dziekanatów oraz działów administracji, a także cenne informacje na temat legalizacji pobytu, ochrony zdrowia czy transportu miejskiego.

  Jak informują pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej w USA i krajach Europy Zachodniej takie aplikacje są obecnie standardowym narzędziem komunikacji ze studentami, a także nowoczesną formą promocji uczelni. W Polsce to jeszcze nowość.

  Aplikacja mobilna myMUB została stworzona w ramach projektu pn. „Umiędzynarodowienie 2.0. Nowa jakość w budowaniu kultury umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, realizowanego w ramach programu NAWA „Welcome to Poland".

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.