Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2019.
 • Ostatnia zmiana 09.02.2021 przez Medyk Białostocki

  Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich za rok 2019

  Zgodnie z wieloletnią tradycją JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku docenił wysiłek naukowy, dydaktyczny i grantowy pracowników Uczelni. Rektor prof. dr hab. Adam Krętowski w połowie grudnia przyznał nagrody dla nauczycieli akademickich (za 2019 r.). 

  Do nagrodzenia zakwalifikowano 569 wniosków (w ubiegłym roku 421), w tym:

  - 20 wniosków o nagrodę naukową za pozyskanie grantu na działalność naukową,

  - 263 o nagrodę naukową za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MNiSW i uzyskane patenty,

  - 277 o nagrodę dydaktyczną w tym 2 wnioski o nagrodę dydaktyczną za pozyskanie grantu na działalność dydaktyczną

  - 9 o nagrodę za całokształt dorobku.

  Z powodu obostrzeń sanitarnych nie odbyła się zwyczajowa uroczywtość wręczenia pamiątkowych dyplomów.  Ograniczono się jedynie do wręczenia dyplomów osobom wyróżbnionym za całkokształt dorobku, które przechodziły na emeryturę. 

   

  Nagrody przyznane za całokształt dorobku otrzymali:

  I stopnia

  prof. dr hab. Maria Borawska

  prof. dr hab. Jan Braszko

  prof. dr hab. Marek Gacko

  prof. dr hab. Janusz Kłoczko

  prof. dr hab. Maria Winnicka

  II stopnia

  dr hab. Halina Gabryel-Porowska

  dr hab. Wojciech Łebkowski

  dr hab. Tadeusz Porowski

  III stopnia

  dr n. med. Elżbieta Muszyńska

   

  Nagroda za uzyskanie tytułu „Najlepszy Nauczyciel Akademicki” w roku 2019 w konkursie studentów (nagroda dydaktyczna):

  I stopnia

  dr hab. Krzysztof Fiedoruk

  dr n. farm. Bartłomiej Kałaska

  dr n. med. Katarzyna Snarska

  II stopnia

  prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  dr n. med. Krystyna Kowalczuk

  III stopnia

  dr hab. Beata Szynaka

  dr n. med. Anna Baranowska

  dr n. farm. Izabela Prokop

   

   

   

  NAGRODY NAUKOWE:

   

  Nagrody naukowe za uzyskanie w roku 2019 finansowania projektów badawczych:

   

  Nagroda naukowa za pozyskanie grantu jako kierownik projektu:

  I stopnia

  prof. dr hab. Baranowski Marcin

  prof. dr hab. Bucki Robert (2 projekty)

  prof. dr hab. Kamiński Karol

  prof. dr hab. Krętowski Adam

  prof. dr hab. Pawlak Dariusz

  dr hab. Gryczuk Sambor

   

  II stopnia

  prof. dr hab. Moniuszko Marcin

   

  III stopnia

  prof. dr hab. Mroczko Barbara

  dr hab. Adamska-Patruno Edyta

  dr hab. Pryczynicz Anna

  dr n. med. Dziemidowicz Magdalena

  dr n. med. Lewkowicz Janina

  dr n. med. Maciejczyk Mateusz

  dr n. med. Minarowski Łukasz

  dr n. med. Pędzińska-Betiuk Anna

  dr n. chem. Tokarzewicz Anna

   

  Nagroda naukowa za opiekę naukową nad doktorantem, który pozyskał grant jako kierownik projektu:

  III stopnia

  prof. dr hab. Krętowski Adam (2 projekty)

  dr hab. Ratajczak-Wrona Wioletta

   

   

  Nagrody naukowe za publikacje w czasopismach i uzyskane patenty:

   

  W przypadku tych nagród, kolejność osób uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych ze wszystkich zgłoszonych prac

   

  I stopnia

  prof. dr hab. Krętowski Adam

  prof. dr hab. Chabowski Adrian

  dr n. med. Maciejczyk Mateusz

  prof. dr hab. Zalewska Anna

  prof. dr hab. Bucki Robert

  prof. dr hab.  Skrzydlewska Elżbieta

  prof. dr hab.  Górska Maria

  dr hab. Błachnio-Zabielska Agnieszka

  prof. dr hab. Mroczko Barbara

  prof. dr hab. Wołczyński Sławomir

  prof. dr hab. Winnicka Katarzyna

  dr hab. Ciborowski Michał

  dr hab. Adamska-Patruno Edyta

  dr hab. Niemirowicz-Laskowska Katarzyna

  prof. dr hab.  Zajkowska Joanna

  dr hab. Hady Razak Hady

  prof. dr hab. Małyszko Jacek

  prof. dr hab. Waszkiewicz Napoleon

  prof. dr hab. Żendzian-Piotrowska Małgorzata

  prof. dr hab. Flisiak Robert

  dr hab. Płońska-Brzezińska Marta

  dr n. farm. Gęgotek Agnieszka

  prof. dr hab. Rahman Nafis

  prof. dr hab.  Pawlak Dariusz

  dr n. med. Szczerbiński Łukasz

  dr n. med. Piktel Ewelina

  dr n. chem. Niemira Magdalena

  dr hab. Zabielski Piotr

  dr n. med. Łukaszuk Bartłomiej

  dr hab. Eljaszewicz Andrzej

  prof. dr hab.  Kowal-Bielecka Otylia

  prof. dr hab. Wojtukiewicz Marek

  prof. dr hab.  Car Halina

  prof. dr hab. Wasilewska Anna

  dr n. med. Posmyk Renata

  dr hab. Zbucka-Krętowska Monika

  prof. dr hab.  Pancewicz Sławomir

  dr n. med. Samczuk Paulina

  dr n. med. Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia

  dr n. farm. Kusaczuk Magdalena

  prof. dr hab.  Baranowski Marcin

  prof. dr hab.  Ostrowska Lucyna

  dr hab. Taranta-Janusz Katarzyna

  prof. dr hab.  Kamiński Karol

  dr hab. Sierko Ewa

  prof. dr hab.  Kasacka Irena

  dr n. farm. Toczek Marek

  prof. dr hab.  HryszkoTomasz

  prof. dr hab.  Kowal Krzysztof

  prof. dr hab.  Lebensztejn Dariusz

  dr hab. Wojszel Zyta

  prof. dr hab.  Tycińska Agnieszka

  dr n. farm. Szekalska Marta

  dr n. med. Kasiukiewicz Agnieszka

  mgr Olechno Katarzyna

  prof. dr hab. Brzóska Małgorzata

  dr n. med. Kozłowska Magdalena

  dr n. biol. Żebrowska Ewa

  dr n. med. Godzień Joanna

  prof. dr hab.  Pawlak Krystyna

  dr hab. Daniluk Jarosław

  dr hab. Borys Jan

  dr hab. Fiedoruk Krzysztof

  dr n. med. Książek Monika

  prof. dr hab.  Malinowska Barbara

  dr hab. Moniuszko-Malinowska Anna

  prof. dr hab.  Jabłońska Ewa

  dr n. med. Harasim-Symbor Ewa

  dr n. med. Mikłosz Agnieszka

  prof. dr hab. Cechowska-Pasko Marzanna

  dr n. med. Krętowski Rafał

  dr n. med. Koper-Lenkiewicz Olga

  prof. dr hab.  Matowicka-Karna Joanna

  dr n. med. Maliszewska Katarzyna

  dr n. farm. Ambrożewicz Ewa

  dr n. med. Czarnomysy Robert

  dr n. med. Dunaj Justyna

  dr n. med. Misztal Tomasz

  dr n. med.  Kamińska Joanna

  prof. dr hab.  Chabielska Ewa

  prof. dr hab.  Łebkowska Urszula

  dr hab. Reszeć Joanna

  prof. dr hab. Mariak Zofia

  dr hab. Tomczyk Michał

  dr n. med. Kapica-Topczewska Katarzyna

  dr n. med. Chorąży Monika

  prof. dr hab. Kułakowska Alina

  mgr Weresa Jolanta

  dr n. med. Czarnowska Agata

  prof. dr hab. Szmitkowski Maciej

  prof. dr hab. Hirnle Tomasz

  lek. Guggilla Rama Krishna

   

  II stopnia

  dr n. chem. Tokarzewicz Anna

  dr hab. Milewski Robert

  prof. dr hab.  Moniuszko Marcin

  prof. dr hab.  Bielawska Anna

  dr n. med. Hempel Dominika

  prof. dr hab.  Bielawski Krzysztof

  dr hab. Hermanowicz Adam

  dr hab. Kurek Krzysztof

  dr n. med. Tokajuk Grażyna

  dr n. med. Olejnik Piotr

  dr n. med. Stelmaszewska Joanna

  prof. dr hab. Larsen Steen

  dr n. med. Antonowicz Bożena

  prof. dr hab.  Mróz Robert

  dr hab. Myśliwiec Piotr

  dr hab. Kwaśniewski Mirosław

  dr n. farm. Sokołowska Emilia

  dr hab. Bonda Tomasz

  dr hab. Ratajczak-Wrona Wioletta

  dr hab. Cybulski Mateusz

  prof. dr hab.  Xiangdong Li

  dr n. med. Galicka Anna

  dr hab. Sawicka-Powierza Jolanta

  prof. dr hab. Pietruska Małgorzata

  dr n. med. Rosołowski Mariusz

  dr n. med. Zawadzki Radosław

  dr n. med. Daniluk Urszula

  dr n. med. Kowalczuk Krystyna

  dr n. farm.Trofimiuk Monika

  lek. Garkowski Adam

  dr n. farm. Biernacki Michał

  dr n. med. Kubas Bożena

  prof. dr hab.  Dobrzycki Sławomir

  prof. dr hab.  Winnicka Maria

  dr hab. Rusak Tomasz

  dr hab. Czupryna Piotr

  prof. dr hab.  Dadan Jacek

  prof. dr hab.  Krajewska-Kułak Elżbieta

  lek. Bielecki Paweł

  dr n. med. Pędzińska-Betiuk Anna

  dr hab. Grygorczuk Sambor

  prof. dr hab.  Ładny Jerzy

  mgr Bence Galik

  dr hab. Knapp Paweł

  prof. dr hab. Tomaszuk-Kazberuk Anna

  prof. dr hab. Grzeszczuk Anna

  dr n. farm. Szoka Łukasz

  dr hab. Adamska Agnieszka

  prof. dr hab. Midro Alina

  prof. dr hab. Nikliński Jacek

  dr hab. Doroszkiewicz Halina

  prof. dr hab. Konstantynowicz Jerzy

  dr hab. Korzeniecka-Kozerska Agata

  dr hab. Kramkowski Karol

  dr hab. Łukaszewicz-Zając Marta

  dr hab. Orywal Karolina

  dr hab. Zbroch Edyta

  dr hab. Trofimiuk Emil

  prof. dr hab. Dymicka-Piekarska Violetta

  dr hab. Wielgat Przemysław

  dr hab. Ławicki Sławomir

  dr n. med. Toczyłowski Kacper

  dr n. farm.Kałaska Bartłomiej

  mgr Mikłosz Joanna

  dr hab. Mogielnicki Andrzej

  dr n. med. Rogalska Magdalena

  dr hab. Sulik Artur

  prof. dr hab. Guzińska-Ustymowicz Katarzyna

  dr hab. Pryczynicz Anna

  dr hab. Siemiątkowski Andrzej

  dr hab. Świdnicka-Siergiejko Agnieszka

  dr n. med. Zajkowska Monika

  prof. dr hab. Kowalska Irina

  prof. dr hab. Sobkowicz Bożena

  dr hab. Kochanowicz Jan

  dr n. med. Leśniewska Monika

  dr n. med. Łebkowska Agnieszka

  prof. dr hab. Dąbrowski Andrzej

  dr hab. Szczepański Marek

  dr n. med. Wasielica-Berger Justyna

  prof. dr hab. Kędra Bogusław

  dr n. med. Szulimowska Julita

   

  III stopnia

  dr hab. Gyenesei Attila

  prof. dr hab. Mrugacz Małgorzata

  dr hab. Naliwajko Sylwia

  dr hab. Witkowska Anna

  dr hab. Górska Anna

  dr n. med. Konstantynowicz-Nowicka Karolina

  dr n. farm. Sosnowska Katarzyna

  dr hab. Bołkun Łukasz

  mgr Erol Anna

  dr hab. Skurska Anna

  lek. Kiluk Paulina

  mgr Wojciechowska Emmanuella Gladys

  dr n. farm. Baranowska-Kuczko Marta

  mgr Kloza Monika

  dr hab. Kozłowska Hanna

  dr hab. Baran Anna

  prof. dr hab. Flisiak Iwona

  mgr Jastrząb Anna

  dr hab. Mikołuć Bożena

  dr n. med. Żelazowska-Rutkowska Beata

  dr hab. Polityńska -Lewko Barbara

  dr n. med. Sawczuk Beata

  lek. Skalij Piotr

  dr n. med. Tokajuk Piotr

  dr n. med. Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa

  dr hab. Leszczyńska Katarzyna

  dr hab. Łuczaj Wojciech

  dr n. med. Tomasiak-Łozowska Maria

  dr n. med. Dziemidowicz Magdalena

  lek. Sawczuk-Siemieniuk Magdalena

  dr hab. Zujko Małgorzata

  dr hab. Sieśkiewicz Andrzej

  mgr Atalay Sinemyiz

  dr n. med. Bernaczyk Piotr

  dr n. med. Daniluk Tamara

  dr n. med. Guziejko Katarzyna

  mgr Iwanicka Marta

  prof. dr hab.  Kłoczko Janusz

  dr hab. Romanowicz Lech

  dr n. farm. Jarocka-Karpowicz Iwona

  dr n. med. Małus Aleksandra

  prof. dr hab.  Szamatowicz Jacek

  dr hab. Bielecki Marek

  dr n. med. Sulik Agnieszka

  dr n. med. Bialuk Izabela

  dr n. med. Choromańska Magdalena

  dr n. med. Fejfer Katarzyna

  dr n. med. Klimiuk Anna

  dr n. med. Krzyżak Michalina

  lek. Morawska Katarzyna

  dr n. o zdr.Paszko Agnieszka

  dr n. med. Siewko Katarzyna

  prof. dr hab.  Sobolewski Krzysztof

  dr n. med. Świderska Magdalena

  dr n. med. Abramowicz Paweł

  prof. dr hab. Klimiuk Piotr

  dr n. med. Minarowski Łukasz

  dr n. med. Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna

  dr n. med. Szeremeta Michał

  dr n. med. Kakareko Katarzyna

  prof. dr hab. Bossowski Artur

  mgr Jakimiuk Katarzyna

  dr n. med. Kuć Joanna

  prof. dr hab. Marcinowicz Ludmiła

  dr hab. Lisowska Anna

  dr hab. Jelski Wojciech

  dr n. med. Kamianowska Monika

  dr n. med. Kraśnicki Paweł

  dr hab. Porowski Tadeusz

  dr n. med. Rogalski Paweł

  dr n. farm. Szymańska Emilia

  dr n. farm. Gromotowicz-Popławska Anna

  dr hab. Sierakowska Matylda

  mgr Citkowska Aleksandra

  dr hab. Markowska Agnieszka

  dr n. med. Piotrowska Żaneta

  dr n. farm. Tomczyk Monika

  dr n. med. Zińczuk Justyna

  prof. dr hab. Bachórzewska-Gajewska Hanna

  dr n. med. Flisiak-Jackiewicz Marta

  dr n. med. Garley Marzena

  dr n. med. Sidorkiewicz Iwona

  dr n. med. Supruniuk Elżbieta

  lek. Kowalczuk-Krystoń Monika

  dr n. med. Mojsak Małgorzata

  dr n. med. Ptaszyńska-Sarosiek Iwona

  dr n. med. Sierakowska Justyna

  dr n. med. Szumowski Piotr

  dr n. med. Bernatowicz Paweł

  prof. dr hab. Kosztyła-Hojna Bożena

  dr n. med. Chlabicz Małgorzata

  dr n. med. Choromańska Barbara

  dr hab. Dąbrowska Ewa

  dr n. med. Iwaniuk Agnieszka

  dr hab. Karna Ewa

  dr n. med. Milewska Anna

  prof. dr hab. Pałka Jerzy

  dr hab. Surażyński Arkadiusz

  lek. Piłaszewicz-Puza Agata

  dr n. farm. Wróblewska Magdalena

  dr n. med. Bobrus-Chociej Anna

  dr n. farm. Bruzgo Irena

  dr n. med. Cwalina Urszula

  dr n. med. Dmuchowska Diana

  dr hab. Drozdowska Danuta

  dr n. med. Jamiołkowski Jacek

  dr hab. Koda Mariusz

  dr hab. Myśliwiec Hanna

  prof. dr hab. Niemcunowicz-Janica Anna

  dr n. farm.Ościłowska Ilona

  dr hab. Panasiuk Barbara

  dr hab. Proniewska-Skrętek Ewa

  dr n.med. Protas Piotr

  prof. dr hab. Tarasów Eugeniusz

  mgr Uścinowicz Paulina

  prof. dr hab. Braszko Jan

  dr hab. Janica Jacek

  dr hab. Knapp Małgorzata

  dr hab. Łebkowski Wojciech

  dr hab. Łotowska Joanna

  prof. dr hab. Sierpińska Teresa

  prof. dr hab. Sobaniec-Łotowska Maria

  dr n. med. Tarasiuk Joanna

  dr hab. Zalewska Renata

  dr n. o zdr. Bebko Barbara

  prof. dr hab. Chrostek Lech

  prof. dr hab. Dąbrowska Milena

  lek. Garkowska Ewa

  dr hab. Gryko Mariusz

  lek. Klukowski Mark

  dr hab. Kondrusik Maciej

  prof. dr hab. Mariak Zenon

  dr n. farm Muszyńska Anna

  prof. dr hab. Naumnik Beata

  dr n. med. Róg-Makal Magdalena

  dr hab. Rusak Małgorzata

  dr n. med. Rydzewska-Rosołowska Alicja

  dr hab. Szarmach Izabela

  prof. dr hab. Waszkiel Danuta

  dr n. med. Zaręba Konrad

  mgr Ziembicka Dominika

   

   

  NAGRODY DYDAKTYCZNE:

   

  Nagroda za uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności dydaktycznej uczelni (zespoły):

  I stopnia

  prof. dr hab. Chabowski Adrian

  prof. dr hab. Sierpińska Teresa

  dr hab. Bagińska Joanna

  prof. dr hab. Chabowski Adrian

  prof. dr hab. Hryszko Tomasz

  prof. dr hab. Skrzydlewska Elżbieta

  dr hab. Markowska Agnieszka

  dr hab. Wojszel Zyta

   

  Pozostałe nagrody dydaktyczne:

  II stopnia

  dr n. med. Baranowska Anna

  dr n. o zdr. Fiłon Joanna

  dr n. o zdr. Genowska Agnieszka

  dr hab. Górski Adam

  dr n. o zdr. Guzowski Andrzej

  dr n. med. Jankowiak Barbara

  dr n. med. Kapała Jacek

  dr hab. Karpińska Maria

  dr n. med. Klimaszewska Krystyna

  dr n. med. Kowalczuk Krystyna

  dr n. med. Kowalewska Beata

  prof. dr hab. Krajewska-Kułak Elżbieta

  prof. dr hab. Kułak Wojciech

  dr n. o zdr. Lankau Agnieszka

  dr hab. Lewko Jolanta

  prof. dr hab. Ładny Jerzy

  dr hab. Łukaszuk Cecylia

  prof. dr hab. Marcinowicz Ludmiła

  dr hab. Milewski Robert

  dr n. med. Muskała Magdalena

  dr hab. Okurowska-Zawada Bożena

  prof. dr hab. Pałka Jerzy

  dr n. med. Paszko-Patej Grażyna

  dr n. med. Piekut Krystyna

  dr n. o zdr.Sarnacka Emilia

  dr n. med. Sienkiewicz Dorota

  prof. dr hab. Waszkiewicz Napoleon

  dr hab. Wojewódzka-ŻelezniakowiczMarzena

   

  III stopnia

  prof. dr hab. Bachórzewska-Gajewska Hanna

  dr n. med. Chorąży Monika

  dr hab. Cybulski Mateusz

  dr n. med. Czaban Sławomir

  dr n. o zdr. Dmitruk Elżbieta

  prof. dr hab. Dobrzycka Bożena

  dr n. med. Fryc Justyna

  dr hab. Galińska-Skok Beata

  dr hab. Hryniewicz Anna

  dr n. med. Jarocka Iwona

  dr n. med. Kirpsza Bożena

  dr hab. Kobus Grażyna

  dr hab. Kochanowicz Jan

  dr hab. Konarzewska Beata

  dr n. o zdr. Konopka Anna

  dr n. med. Koper-Lenkiewicz Olga

  dr n. med. Krajewska-Ferishah Katarzyna

  dr n. med. Krzyżak Michalina

  dr n. med. Kulesza-Brończyk Bożena

  mgr Kulikowska Agata

  dr n. med. Kułak-Bejda Agnieszka

  prof. dr hab. Kułakowska Alina

  lek. Kwiatkowski Mikołaj

  dr n. o zdr. Lisowska Karolina

  dr n. med. Łagoda Katarzyna

  dr n. med. Łobaczuk-Sitnik Anna

  dr n. o zdr. Malesińska Magdalena

  dr n. med. Maślach Dominik

  dr n. o zdr. Mirończuk-Chodakowska Iwona

  dr n. o zdr. Mirska Annaprof

  dr hab. Niemcunowicz-Janica Anna

  dr n. o zdr. Olejnik Beata

  dr n. o zdr. Owłasiuk Anna

  dr n. o zdr. Paszko Agnieszka

  dr n. o zdr.Piechocka Dorota

  dr n. med. Ptaszyńska-Sarosiek Iwona

  dr n. med. Rogowska-Zach Anna

  dr n. med. Rolka Hanna

  mgr Rożkowska Katarzyna

  mgr Rupińska Marta

  dr n. hum.Sawicka Julia

  mgr Sienkiewicz Anna

  dr hab. Sierakowska Matylda

  d rn. med. Sierżantowicz Regina

  dr n. med. Simonienko Katarzyna

  dr n. med. Snarska Katarzyna

  dr n. med. Stankiewicz Marek

  dr n. med. Szeremeta Michał

  mgr Szyszko-Perłowska Agnieszka

  dr hab. Śmigielska-Kuzia Joanna

  dr n. o zdr.Średzińska Karolina

  dr n. med. Terlikowska Katarzyna

  prof. dr hab. Terlikowski Sławomir

  dr n. med. Tokajuk Piotr

  dr hab. Witkowska Anna

  dr n. o zdr.Wojtkowski Janusz

  prof. dr hab. Wojtukiewicz Marek

  dr n. med. Wojtulewska-Supron Aleksandra

  mgr Zahor Marta

  dr n. med. Zalewska Magdalena

  dr hab. Zujko Małgorzata

  prof. dr hab. Żendzian-Piotrowska Małgorzata

   

  opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.