Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nagrody rektora rozdane .
 • Ostatnia zmiana 15.01.2020 przez Medyk Białostocki

  Nagrody rektora rozdane

   To jedno z najważniejszych naukowych wydarzeń roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Magiczny moment, kiedy w jednym miejscu udaje się zebrać najlepszych naukowców z całej uczelni i nagrodzić ich za ich dokonania. Publikujemy pełną listę nagrodzonych i wyróżnionych osób.

  Rokrocznie scenariusz uroczystości jest bardzo podobny i jednocześnie bardzo trudny w realizacji, zwłaszcza jeśli chodzi o ramy czasowe. Zaczyna się od wystąpienia rektorów: prof. Adama Krętowskiego oraz prorektora ds. nauki prof. Marcina Moniuszki.

  Zwracając się do zebranych rektor Krtowski podziękował za ciężką pracę na rzecz uczelni, i marki UMB. Życzył wytrwałości w codziennej kreatywnej pracy, efektywnego zdobywania grantów naukowych i szczęścia w życiu rodzinnym. Prorektor Moniuszko zwrócił się z apelem o jeszcze bardziej wytężoną pracę i publikowanie w najlepszych czasopismach (chodzi o przypadającą na 2021 r. ewaluację UMB). Przypomniał, że każdy z naukowców będzie teraz oceniany indywidualnie (wcześniej oceniana była jedynie grupa najlepszych naukowców). Wynik ewaluacji przekłada się bezpośrednio sytuację finansową uczelni.

  Następnie ze świątecznym koncertem występuje chór UMB (dyrygent dr hab. Anna Moniuszko). A potem następuje moment kulminacyjny uroczystości, czyli wręczenie nagród rektora.

  Tyle że na liście wyróżnionych zwykle jest kilkaset nazwisk. W tym roku złożono 421 wniosków o nagrodę (27 wniosków o nagrodę naukową za pozyskanie grantu na działalność naukową, 263 o nagrodę naukową za prace publikowane w czasopismach posiadających punktację MNiSW, 122 o nagrodę dydaktyczną w tym 1 wniosek o nagrodę dydaktyczną za pozyskanie grantu na działalność dydaktyczną, 9 o nagrodę za całokształt dorobku).

  Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia Złotego Krzyża Zasługi prof. Krystynie Midura-Nowaczek. Odznaczenie przyznano na wniosek ministra zdrowia, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia.

   

  Nagrodą za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego zostali uhonorowani:

  Prof. Elżbieta Hassman-Poznańska, prof. Alina Midro, prof. Krystyna Midura-Nowaczek, prof. Elżbieta Ołdak, dr hab. Anna Łukaszewicz-Hussain, dr hab. Wiesława Roszkowska-Jakimiec, dr hab. Andrzej Siemiątkowski, dr hab. Anna Górska, dr Adam Cybulski.

   

  Nagrody naukowe za pozyskanie grantów na działalność naukową w roku 2018 w ramach następujących konkursów: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Narodowego Centrum Nauki, Firmy zagranicznej dr . Kurt Wolff GmbH & Co. KG otrzymali:

   

  Nagroda naukowa za pozyskanie grantu jako kierownik projektu:

  Nagroda I stopnia:

  Prof. Wojciech Miltyk, prof. Jerzy Pałka, dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

   

  Nagroda II stopnia

  Prof. Andrzej Dąbrowski, dr Ewa Harasim-Symbor

   

  Nagroda III stopnia

  Prof. Jerzy Pałka, dr hab. Małgorzata Pawińska, dr hab. Anna Szpakowicz, dr Edyta Adamska-Patruno, dr Robert Czarnomysy, dr Agnieszka Gęgotek, dr Rafał Krętowski, dr Piotr Majewski, dr Emilia Sokołowska, dr Ilona Zaręba

   

  Nagroda naukowa III stopnia za opiekę naukową nad doktorantem, który pozyskał grant jako kierownik projektu

  Prof. Ewa Chabielska, prof. Karol Kamiński (2 granty), prof. Jerzy Pałka, prof. Dariusz Pawlak, prof. Elżbieta Skrzydlewska, dr hab. Michał Ciborowski, dr hab. Tomasz Hryszko, dr hab. Hanna Kozłowska, dr hab. Arkadiusz Surażyński

   

  Dyplomy za przyznany przez studentów tytuł „Najlepszy Nauczyciel Akademicki” w roku 2018. Nagrody wręczyli członkowie Kapituły Studenckiej: Alan Tkaczuk (przewodniczący Samorządu Studentów), Agnieszka Senderowska oraz Karolina Kuch.

   

  Nagroda dydaktyczna I stopnia:

  Prof. Krzysztof Sobolewski, dr Bartłomiej Kałaska, dr Katarzyna Snarska

   

  Nagroda dydaktyczna II stopnia:

  Dr Katarzyna Łagoda, dr Tomasz Misztal, lek. Stefania Oniszczuk

   

  Nagroda dydaktyczna III stopnia:

  Dr hab. Edyta Zbroch, dr Michał Biernacki, dr Ewa Stefańska

   

  Dyplomy uznania za doskonałe przygotowanie do ogólnopolskiego konkursu z wiedzy anatomicznej studentów Wydziału Lekarskiego (efektem tego było zajęcie czołowych lokat w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Anatomicznej „Golden Scapula”)

  Prof. Janusz Dzięcioł, dr hab. Dorota Lemancewicz, dr Beata Klim, dr Magdalena Szkudlarek

   

  Nagrody naukowe za publikacje w czasopismach

  W przypadku tych nagród, kolejność prezentowanych osób uzależniona jest od sumy punktów uzyskanych ze wszystkich zgłoszonych prac.

   

  Nagroda I stopnia

  Prof. Krętowski Adam, prof. Flisiak Robert, prof. Pawlak Dariusz, prof. Chabowski Adrian, dr hab. Ciborowski Michał, dr hab. Tomczyk Michał, prof. Ładny Jerzy, prof. Wasilewska Anna, prof. Mroczko Barbara, dr hab. Hady Razak Hady, dr hab. Waszkiewicz Napoleon, prof. Zalewska Anna, prof. Skrzydlewska Elżbieta, dr hab. Błachnio-Zabielska Agnieszka, dr n. med. Maciejczyk Mateusz, dr hab. Milewski Robert, prof. Miltyk Wojciech, dr hab. Hermanowicz Adam, prof. Dadan Jacek, prof. Naumnik Beata, prof. Pawlak Krystyna, dr hab. Moniuszko-Malinowska Anna, dr hab. Matuszczak Ewa, dr n. farm. Gęgotek Agnieszka, prof. Dębek Wojciech, prof. Bielawski Krzysztof, prof. Bielawska Anna, dr hab. Surażyński Arkadiusz, prof. Bucki Robert, prof. Winnicka Katarzyna, dr n. med. Łucejko Mariusz, prof. Kasacka Irena, dr hab. Niemirowicz-Laskowska Katarzyna, prof. Pancewicz Sławomir, prof. Car Halina, prof. Bossowski Artur, prof. Jabłońska Ewa, dr n. farm. Kałaska Bartłomiej, prof. Zajkowska Joanna, prof. Wołczyński Sławomir, prof. Małyszko Jolanta, dr hab. Grygorczuk Sambor, dr n. med. Adamska-Patruno Edyta, prof. Kamiński Karol, dr n.med. Harasim-Symbor Ewa, dr n. farm. Toczek Marek, dr hab. Czupryna Piotr, dr n. med. Galińska-Skok Beata, prof. Żendzian-Piotrowska Małgorzata, dr n. med. Dunaj Justyna, prof. Brzóska Małgorzata, prof. Krajewska-Kułak Elżbieta, dr n. farm. Czarnomysy Robert, dr n. med. Sawicka-Powierza Jolanta, dr hab. Tomaszuk-Kazberuk Anna, prof. Moniuszko Marcin, prof. Tarasów Eugeniusz, dr n. med. Świderska Magdalena, prof. Malinowska Barbara, prof. Szmitkowski Maciej, prof. Baranowski Marcin, dr n. farm. Gromotowicz-Popławska Anna, dr hab. Zabielski Piotr, dr n. med. Celińska-Janowicz Katarzyna, prof. Pałka Jerzy, prof. Bień Barbara, prof. Małyszko Jacek, dr hab. Mogielnicki Andrzej, dr hab. Tankiewicz-Kwedlo Anna, dr n. med. Krętowski Rafał, dr n. med. Garley Marzena, dr hab. Cechowska-Pasko Marzanna, dr n. farm. Zaręba Ilona, dr n. farm. Hermanowicz Justyna, prof. Krawczuk-Rybak Maryna, prof. Kowal Krzysztof, dr n. med. Abramowicz Paweł, dr n. farm. Kusaczuk Magdalena, dr hab. Kondrusik Maciej, dr hab. Pryczynicz Anna, dr hab. Nazaruk Jolanta, dr hab. Myśliwiec Piotr, dr n. med. Koper-Lenkiewicz Olga, dr n. med. Kamińska Joanna, dr n. farm. Biernacki Michał, prof. Sierpińska Teresa, dr n. farm. Prokop Izabela, prof. Kemona Halina, prof. Klimiuk Piotr, prof. Wojtukiewicz Marek, dr hab. Karczewska-Kupczewska Monika, dr hab. Bołkun Łukasz, dr n. med. Piotrowska Żaneta, prof. Winnicka Maria, dr hab. Ratajczak-Wrona Wioletta, dr hab. Orywal Karolina, prof. Sobkowicz Bożena, prof. Waszkiel Danuta, dr hab. Ławicki Sławomir, dr n. med. Zajkowska Monika, prof. Chabielska Ewa, dr n. med. Komarowska Marta, prof. Kowalska Irina, dr hab. Reszeć Joanna, dr hab. Taranta-Janusz Katarzyna, prof. Braszko Jan, dr hab. Sierakowska Matylda, prof. Nikliński Jacek, dr n. hum. Sierakowska Justyna, dr hab. Kozłowski Mirosław, prof. Sierakowski Stanisław.

   

  Nagroda II stopnia

  Dr hab. Płońska-Brzezińska Marta, prof. Rutkowski Ryszard, prof. Marcinowicz Ludmiła, prof. Pietruska Małgorzata, dr n. med. Muszyńska Elżbieta, dr n. farm.  Sosnowska Katarzyna, dr n. med. Milewska Anna, dr hab. Myśliwiec Hanna, mgr Strawa Jakub, dr n. med. Książek Monika, dr n. farm. Ambrożewicz Ewa, prof. Guzińska-Ustymowicz Katarzyna, prof. Konstantynowicz Jerzy, dr hab. Witkowska Anna, dr n. med. Bialuk Izabela, dr n. farm. Tomczyk Monika, dr hab. Zujko Małgorzata, dr n. med. Dmuchowska Diana, prof. Ostrowska Lucyna, dr n. med. Kraśnicki Paweł, prof. Mariak Zofia, dr n. med. Łuba Magdalena, prof. Matowicka-Karna Joanna, dr hab. Romanowicz Lech, dr hab. Dąbrowska Ewa, dr hab. Cybulski Mateusz, dr n. med. Klimuszko Elżbieta, dr inż.  Niemira Magdalena, dr n. med. Kołakowska Urszula, dr hab. Łuczaj Wojciech, dr hab. Borys Jan, dr n. farm. Czajkowska-Kośnik Anna, dr hab. Łebkowski Wojciech, prof. Ostrowska Halina, prof. Łapiński Tadeusz, prof. Gołębiewska Maria, dr hab. Szpakowicz Anna, dr hab. Kurek Krzysztof, dr n. med. Łukaszuk Bartłomiej, dr n. med. Tenderenda-Banasiuk Edyta, dr n. biol. Żebrowska Ewa, dr hab. Karpińska Maria, prof. Kłoczko Janusz, dr n. farm. Szymańska Emilia, dr n. farm. Baranowska-Kuczko Marta, dr hab. Kozłowska Hanna, dr hab. Galicka Anna, dr n. med. Charkiewicz Angelika, dr hab. Hryszko Tomasz, dr n. o zdr. Pędziński Bartosz, dr n. farm. Gornowicz Agnieszka, prof. Bachórzewska-Gajewska Hanna, dr n. med. Jamiołkowski Jacek, dr n.med.  Rydzewska-Rosołowska Alicja, prof. Dobrzycki Sławomir, mgr  Kloza Monika, dr n. med. Doroszkiewicz Halina, prof. Flisiak Iwona, dr hab. Knapp Małgorzata, prof. Kułak Wojciech, dr n. med. Szterling-Jaworowska Małgorzata, dr hab. Baran Anna, dr hab. Konarzewska Beata, dr hab. Siemiątkowski Andrzej, dr n. farm. Szoka Łukasz, dr hab. Tycińska Agnieszka, dr n. med. Klejna Katarzyna, mgr Teul Joanna, prof. Mariak Zenon, dr hab. Rusak Małgorzata, prof. Chlabicz Sławomir, prof. Dąbrowska Milena, prof. Głowińska-Olszewska Barbara, dr n. med. Modzelewska Beata, prof. Sulkowski Stanisław, dr n. med. Szczerbiński Łukasz, dr n. med. Kowalczuk Krystyna, dr n. med. Kondrat Wojciech, dr n. med. Kamianowska Monika, dr n. farm. Szekalska Marta, prof. Bakunowicz-Łazarczyk Alina, dr n. med. Urban Beata, dr n. med. Toliczenko-Bernatowicz Dorota, dr hab. Porowski Tadeusz, dr n. farm. Sokołowska Emilia, dr n. o zdr. Cwalina Urszula, dr n. med. Musiałowska Dominika, prof. Popko Janusz, mgr  Golonko Anna, dr hab. Lisowska Anna, dr hab. Mikołuć Bożena, dr n. med. Rybi-Szumińska Agnieszka, mgr  Wójcik Piotr, dr n. med. Zbucki Robert, prof. Łebkowska Urszula, dr n. med. Misztal Tomasz, dr hab. Rusak Tomasz, dr n. o zdr. Bebko Barbara, dr n. med. Fejfer Katarzyna, dr n. med. Kulikowska Elżbieta, dr n. med. Kuroczycka-Saniutycz Elzbieta, prof. Niklińska Wiesława, dr hab. Szarmach Izabela, dr hab. Szczepański Marek

   

  Nagroda III stopnia

  Dr n. biol. Chwiałkowska Karolina, dr n. o zdr. Genowska Agnieszka, dr n. med. Kakareko Katarzyna, dr n. med. Zalewska-Adamiec Małgorzata, dr hab. Łukaszewicz-Zając Marta, dr n. med. Chorąży Monika, dr hab. Jelski Wojciech, dr n. med. Parfieniuk-Kowerda Anna, dr hab. Rodakowska Ewa, dr hab. Sulik Artur, dr hab. Świdnicka-Siergiejko Agnieszka, dr n. med. Toczyłowski Kacper, dr n. med. Tokajuk Grażyna, dr hab. Knapp Paweł, dr n. med. Kostecka-Sochoń Paula, prof. Ołdak Elżbieta, dr n. farm. Wróblewska Magdalena, dr n. med. Fryc Justyna, dr n. pr. Huzarska-Ryzenko Dorota, mgr  Jankowska Dorota, dr hab. Nowosielska Magdalena, dr n. med. Czarnowska Agata, dr hab. Bagińska Joanna, prof. Dąbrowski Andrzej, dr n. med. Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, prof. Grzeszczuk Anna, dr n. farm. Jarocka-Karpowicz Iwona, dr n. med. Panasiuk Anna, prof. Wiśniewska Róża, dr n. med. Antonowicz Bożena, dr n. med. Będkowska Grażyna, dr n. med. Dziemiańczyk-Pakieła Dorota, dr hab. Kochanowicz Jan, prof. Kułakowska Alina, prof. Laudański Piotr, dr n. med. Majewski Piotr, dr n. med. Tarasiuk Joanna, prof. Tryniszewska Elżbieta, dr hab. Wieczorek Piotr, dr n. med. Zalewski Grzegorz, prof. Chrostek Lech, dr hab. Gryko Mariusz, dr n. med. Karwowska Alicja, lek.  Kocisz Magdalena, dr hab. Kożuch Marcin, dr n. med. Kralisz Paweł, dr n. o zdr. Kurianiuk Adam, dr n. med. Mikłosz Agnieszka, dr n. med. Szulimowska Julita, mgr  Weresa Jolanta, prof. Kowal-Bielecka Otylia, dr hab. Korzeniecka-Kozerska Agata, dr n. med. Żelazowska-Rutkowska Beata, prof. Borawski Jacek, dr n. farm. Rysiak Edyta, dr hab. Górska Anna, dr hab. Naumnik Wojciech, dr hab. Trofimiuk Emil, dr hab. Radziejewska Iwona, prof. Lebensztejn Dariusz, dr n. med. Wójcik Beata, dr n. med. Kapała Jacek, dr n. med. Sienkiewicz Dorota, dr n. med. Wacewicz-Muczyńska Marta, dr n. med. Sulewska Magdalena, dr n. med. Jedynak Monika, dr hab. Pawińska Małgorzata, dr hab. Socha Katarzyna, dr n. med. Duraj Ewa, dr n. farm. Muszyńska Anna, dr n. med. Bączyk Justyna, dr n. med. Bruczko-Goralewska Marta, dr n. med. Gogiel Tomasz, prof. Borawska Maria, dr hab. Kierklo Anna, dr n. med. Łuczaj-Cepowicz Elżbieta, dr hab. Marczuk-Kolada Grażyna, prof. Przylipiak Andrzej, dr n. med. Bobrus-Chociej Anna, dr hab. Cylwik Bogdan, dr n. o zdr. Guzowski Andrzej, prof. Hołownia Adam, dr n. med. Jankowiak Barbara, lek.  Kiluk Paulina, dr n. med. Klimaszewska Krystyna, dr n. med. Kowalewska Beata, dr n. med. Niczyporuk Marek, dr n. med. Rolka Hanna, dr hab.  Wielgat Przemysław, mgr  Jastrząb Anna, dr hab. Karna Ewa, dr n. med. Krzyżak Michalina, lek.  Kwiatkowski Mikołaj, dr n. med. Małus Aleksandra, dr n. med. Maślach Dominik, prof. Mróz Robert, prof. Mrugacz Małgorzata, dr hab. Okurowska-Zawada Bożena, dr n. med. Paszko-Patej Grażyna, dr n. med. Rogowska-Zach Anna, dr hab. Roszkowska-Jakimiec Wiesława, dr n. med. Simonienko Katarzyna, dr hab. Skurska Anna, prof. Sobolewski Krzysztof, mgr  Timoszuk Magdalena, dr hab. Brzósko Szymon

   

  Nagrody dydaktyczne za uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności dydaktycznej uczelni:

   

  Nagroda I stopnia:

  Prof. Halina Car, prof. Adrian Chabowski, prof. Elżbieta Skrzydlewska, dr hab. Tomasz Hryszko, dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Nagrody dydaktyczne

  I stopnia

  Dr n. med. Baranowska Anna, dr hab. Cybulski Mateusz, prof. Dąbrowski Andrzej, dr n. o zdr. Genowska Agnieszka, dr hab. Górski Adam, dr n. med. Jankowiak Barbara, dr n. med. Klimaszewska Krystyna, dr n. med. Kowalczuk Krystyna, dr n. med. Kowalewska Beata, prof. Krajewska-Kułak Elżbieta, prof. Kułak Wojciech, dr n. o zdr. Lankau Agnieszka, dr hab. Lewko Jolanta, dr hab. Łukaszuk Cecylia, dr hab. Milewski Robert, dr hab. Orywal Karolina, prof. dr hab. Ostrowska Lucyna, prof. Panasiuk Anatol, dr n. med. Piekut Krystyna, dr n. med. Rolka Hanna, dr n. o zdr. Sarnacka Emilia, dr n. med. Stefańska Ewa

   

  II stopnia

  Dr hab. Bagińska Joanna, dr hab. Borys Jan, prof. Bossowski Artur, dr n. med. Charkiewicz Angelika, dr n. med. Konstantynowicz-Nowicka Karolina, dr n. med. Krzyżak Michalina, dr hab. Markiewicz-Żukowska Renata, dr n. med. Maślach Dominik, dr n. med. Minarowski Łukasz, dr n. o zdr. Pędziński Bartosz, dr n. o zdr. Sowa Paweł, dr n. med. Terlikowska Katarzyna, dr hab. Witkowska Anna, lek. Załęski Piotr, dr hab. Zujko Małgorzata

   

  III stopnia

  Prof. Brzóska Małgorzata, dr n. med. Chorąży Monika, dr n. med. Chwieśko-Minarowska Sylwia, prof. Dobrzycka Bożena, dr n. med. Doroszkiewicz Halina, dr n. o zdr. Dzięcioł-Anikiej Zofia, dr n. o zdr. Fiłon Joanna, dr n. med. Garley Marzena, dr n. med. Gutowska Anna, mgr  Kalisz Anna, dr n. o zdr. Kaniewska Katarzyna, dr n. med. Kapica-Topczewska Katarzyna, dr n. med. Kirpsza Bożena, dr n. med. Kita Jacek, dr hab. Kobus Grażyna, dr n. med. Koper-Lenkiewicz Olga, dr n. med. Kulesza-Brończyk Bożena, prof. Kułakowska Alina, prof. Kuryliszyn-Moskal Anna, dr n. med. Łagoda Katarzyna, dr n. med. Majewski Piotr, dr n. med. Ojdana Dominika, dr hab. Okurowska-Zawada Bożena, dr n. o zdr. Olejnik Beata, dr n. prawn. Oszkinis Bartłomiej, dr n. o zdr. Piechocka Dorota, mgr  Rożkowska Katarzyna, mgr  Rupińska Marta, mgr  Rutkowska-Talipska Joanna, dr hab. Sacha Paweł, dr n. med. Sawicka Beata, dr n. hum. Sawicka Julia, dr hab. Siemiątkowski Andrzej, mgr  Sienkiewicz Anna, dr n. med. Sierżantowicz Regina, dr n. med. Snarska Katarzyna, lek.  Szczepański Michał, dr hab. Śmigielska-Kuzia Joanna, dr n. med. Terlikowski Robert, prof. Terlikowski Sławomir, prof. Tryniszewska Elżbieta, dr n. med. Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, dr hab. Wieczorek Piotr, prof. Winnicka Katarzyna, mgr  Zahor Marta

  Opr. bdc

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.