Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nasz uczelniany Advances punktuje.
 • Ostatnia zmiana 27.10.2017 przez Medyk Białostocki

  Nasz uczelniany Advances punktuje

  1,364 – to najnowszy współczynnik Impact Factor (IF) czasopisma naukowego UMB Advances in Medical Sciences. To jedyne naukowe pismo w naszym regionie notowane na prestiżowej liście filadelfijskiej.

   

  „Advances in Medical Sciences” powstał w 1955 roku i pierwotnie nosił tytuł „Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku (Annales Academiae Medicae Bialostocensis). Publikowane są w nim artykuły dotyczące najnowszych osiągnięć z dziedziny nauk medycznych i pokrewnych. Pismo wydawane jest w Białymstoku, ale publikują w nim naukowcy z całego świata.

  Współczynnik oddziaływania, czyli IF czasopisma naukowego określa jego prestiż. Ocena ta wydawana jest corocznie i w skrócie odnosi się do jakości i cytowalności zamieszczanych tam artykułów. Im IF jest wyższy, tym większy jest prestiż czasopisma. Advances notuje ciągły wzrost od 2012 roku. Po raz pierwszy IF naszemu czasopismu przyznano mu w 2009 roku.

  - W świecie nauki pozycję i prestiż czasopisma naukowego buduje się bardzo powoli, jest to wynikiem zaangażowania i ciężkiej pracy całego zespołu. A nam udaje się rok do roku być co raz wyżej ocenianym. To bardzo cieszy – mówi redaktor naczelny „Advances” prof. Jacek Nikliński.

  Prof. Nikliński redaktorem naczelnym - wtedy jeszcze Roczników AMB - został w 2002 r. Dwa lata wcześniej pismo wypadło z listy Medline, czyli największej na świecie bazy danych czasopiśmiennictwa dotyczącego nauk biomedycznych prowadzonej przez U.S. National Library of Medicine (USA). W efekcie w redakcji doszło do wielu zmian. W 2006 roku „Roczniki” przekształciły się w Advances in Medical Sciences. W 2009 r. po raz pierwszy pismo znalazło się na liście filadelfijskiej. W 2014 r. - trafiło pod skrzydła Elsevier, czyli jednego z najbardziej prestiżowych wydawnictw medycznych na świecie. W efekcie trafiło do globalnych baz wydawniczych tego potentata, do których dostęp ma 11 mln odbiorców (ci zaś pobierają z jego baz ćwierć miliarda artykułów rocznie).

  - To wszystko przekłada się to na jeszcze większą liczbę przysyłanych do nas artykułów. Pomimo, że są one coraz lepsze, oznacza to dla nas konieczność jeszcze bardziej wnikliwej ich selekcji – dodaje prof. Nikliński.

  Z czasopismem współpracuje w ramach wolontariatu 4,2 tys. (!) recenzentów. To właśnie oni stoją za wyszukiwaniem tych najlepszych treści i pilnują poziomu pisma. W 2016 r. przysłano do redakcji prawie 550 artykułów naukowych. 90 proc. z nich trzeba było odrzucić. Rocznie na łamach Advances in Medical Sciences mieści się tylko ok. 60 tekstów.

  - Otrzymujemy prace naukowe praktycznie z całego świata. Równie dużo pochodzi z polskich ośrodków naukowych. Jedynym kryterium ich kwalifikacji do druku jest nowatorski charakter i jakość naukowa– dodaje prof. Nikliński.

  Redakcyjne plany na przyszłość są bardzo konkretne: jeszcze większe umiędzynarodowienie pisma i coraz wyższy Impact Factor. Redakcja chce szeroko otworzyć się na naukowy rynek azjatycki i tam pozyskiwać wartościowe publikacje. A to dlatego, że szereg tamtejszych ośrodków naukowych prezentuje niesamowicie wysoki poziom naukowy i niejednokrotnie są one liderami światowymi w określonych dziedzinach naukowych.

  Wojciech Więcko

   

  Skład redakcji Advances in Medical Sciences

  Editor-in-Chief

  Jacek Nikliński, Medical University of Bialystok, Poland

  Deputy Editor

  Jan Długosz, Medical University of Bialystok, Poland
  Managing Editor

  Urszula Polakowska-Mierzejewska, Medical University of Bialystok, Poland

  Editors:

  Łukasz Minarowski, Medical University of Bialystok, Poland

  Angelika Charkiewicz, Medical University of Bialystok, Poland

  Wioleta Omeljaniuk, Medical University of Bialystok, Poland

  Administrative

  Małgorzata Laudańska, Medical University of Bialystok, Poland

  Section Editors

  Jarosław Krejza - Diagnostic Imaging, University of Maryland Medical Center, USA

  Piotr Laudański - Gynecology and Obstetrics, Medical University of Bialystok, Poland

  Marcin Moniuszko - Immunology and Regenerative Medicine, Medical University of Bialystok, Poland

  Jolanta Małyszko - Internal Medicine, Medical University of Bialystok, Poland

  Lothar Pilz – Biostatistics, University of Heidelberg, Mannheim Faculty, Germany

  Jerry D. Glickson - Molecular Imaging, University of Pennsylvania, USA

  Barbara Mroczko – Neurosciences, Medical University of Bialystok, Poland

  Elżbieta Skrzydlewska - Pharmaceutical Sciences, Medical University of Bialystok, Poland

  Lech Chyczewski - Pathological Sciences, Medical University of Bialystok, Poland

   

  International Editors

  Richard McCallum - Co-Editor for USA, Texas Technical University, Health Sciences Center, USA

  Jean Morisset - Co-Editor for Canada, Université de Sherbrooke, Canada

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.