Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Naukowcy z UMB w Radzie Doskonałości Naukowej.
 • Ostatnia zmiana 08.12.2023 przez Medyk Białostocki

  Naukowcy z UMB w Radzie Doskonałości Naukowej

  Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak i prof. Wojciech Miltyk zostali wybrani do Rady Doskonałości Naukowej na kadencję 2024-2027.

  Prof. Elżbieta Krajewska-Kułak, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu – została wybrana jako przedstawiciel dyscypliny nauki o zdrowiu. Prof. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - jako przedstawiciel dyscypliny nauki farmaceutyczne.

  Rada Doskonałości Naukowej działa na rzecz zapewnienia rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości działalności naukowej wymaganymi do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.

  Do głównych zadań RDN należą:

  • współdziałanie w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z podmiotami habilitującymi
  • wyznaczanie podmiotów doktoryzujących oraz habilitujących do przeprowadzenia postępowań o awans naukowy w ustawowo określonych przypadkach
  • przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora
  • występowanie, jako organ II instancji, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego
  • sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi oraz habilitującymi
  • zgłaszanie kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.