Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nominacje naukowe 2018 .
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  Nominacje naukowe 2018

  Uroczyste posiedzenie Senatu UMB to przede wszystkim tradycja nadania stopni doktorskich oraz wręczenia aktów stwierdzających uzyskanie stopni doktora habilitowanego. 

  W 2018 roku rady trzech wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadały stopień doktora nauk 71 osobom, a 15 osób uzyskało stopień doktora habilitowanego, oznaczający prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych. W tym roku siedmiu nauczycieli akademickich naszej uczelni otrzymało tytuł profesora.

  - Dzisiejszy dzień to wielkie święto każdego z Was. Gratulujemy wam wielkiej determinacji i uporu w pracy naukowej oraz osiągniętych sukcesów.  Dziękujemy Państwa bliskim za wsparcie okazane wam podczas wykonywania tej trudnej pracy. Wierzymy także, że otrzymane dziś dyplomy będą gwarancją, że będziecie dalej podążać drogą świata nauki. Jesteśmy pewni, że czeka was wtedy fascynujący czas dalszych odkryć i nowych możliwości - powiedział rektor prof. Adam Krętowski. 

  Jak dodał, przed doktorami habilitowanymi czas samodzielnej pracy naukowca, obarczonego jeszcze większą niż dotąd odpowiedzialnością.

  - Liczymy na wasze twórcze pomysły, wytrwałość w dążeniu do stawianych sobie celów, nieustanne zgłębianie wiedzy i odpowiedzialne wykorzystywanie jej w prowadzonych badaniach i doświadczeniach naukowych - podsumował.

  bdc

   

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna:

  dr Marta Michalczuk

  dr Maciej Południewski

  dr Maciej Mitrosz

  dr Sławomir Jakima

  dr Mariusz Ciemerych

  dr Katarzyna Guziejko

  dr Urszula Kościuczuk

  dr Mariusz Łucejko

  dr Piotr Siergiejko

  dr Karol Ostrowski

  dr Karolina Rygasiewicz

  dr Alicja Charkiewicz

  dr Remigiusz Kazimierczyk

  dr Marta Marcinkiewicz-Siemion

  dr Piotr Olbromski

  dr Magda Pogorzelska

  dr Wiesława Jańczak

  dr Gabriela Zapolska

  dr Monika Szymonek

  dr Dominik Wincewicz

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:

  dr Karol Charkiewicz

  dr inż. Magdalena Paczkowska-Abdulsalam

  dr Monika Książek

  dr Joanna Stelmaszewska

  dr Krzysztof Szarejko

  dr Natalia Matulewicz

  dr Ewa Polkowska

  dr Wioletta Romaniuk

  dr Agnieszka Polak

  dr Ewelina Piktel

  dr Donata Ponikwicka-Tyszko

  dr Anna Rogowska-Zach

  dr Klaudia Lewcio-Szczęsna

  dr Iwona Sidorkiewicz

  dr Beata Raczkowska

  dr Paulina Samczuk

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie stomatologia:

  dr Marta Magdalena Obidzińska

  dr Grzegorz Szczurko

  dr Anna Karnowska

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego:

  dr hab. Hanna Myśliwiec

  dr hab. Agnieszka Adamska

  dr hab. Anna Baran

  dr hab. Krzysztof Kurek

  dr hab. Monika Zbucka-Krętowska

  dr hab. Ewa Dolińska (w dyscyplinie stomatologia)

  dr hab. Tomasz Bonda

  dr hab. Alina Kępka (w dyscyplinie biologia medyczna)

  dr hab. Alina Sokup

  dr hab. Ryszard Tomasiuk

   

  Tytuł naukowy profesora uzyskali:

  prof. dr hab. Alina Kułakowska

  prof. dr hab. Anna Zalewska

  prof. dr hab. Anna Grzeszczuk

  prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej                                                                                    

  Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych:

  dr Ilona Zaręba                                          

  dr Paweł Drągowski                                  

  dr  Agnieszka Gęgotek                              

  dr Natalia Pawłowska                               

  dr Sylwia Borowska                                   

  dr Michał Biernacki                                     

  dr Monika Trofimiuk                                  

  dr Marek Toczek                                         

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:                                                                

        dr  Karina Lipartowska-Klimuk                

  dr  Katarzyna Celińska-Janowicz             

  dr  Wioleta Kisiel                                        

  dr Natalia Tołoczko-Iwaniuk                    

  dr  Olga Sadowska                                     

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych:

  dr hab. Michał Moritz                 

  dr hab. Karol F. Kramkowski     

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna:                                           

  dr hab. Małgorzata Rusak   

  dr hab. Tomasz Rusak           

  dr hab. Karolina Orywal       

   

  Tytuł naukowy profesora nauk farmaceutycznych:

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka 

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk       

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu:

        dr Monika Gałczyk                                 

  dr Magdalena Waszczeniuk                               

  dr Mirosława Sidor                                             

  dr Jolanta Kraśnicka                                           

  dr Edyta Kawka                                                 

  dr Jolanta Gładczuk                                                       

  dr Diana Wasiluk                                               

  dr Bożena Ewa Kopcych                                   

  dr Anna Zalewska                                                          

  dr Agnieszka Wendołowicz                               

  dr Emilia Harasim- Piszczatowska                     

  dr Aneta Filipek- Czerska                                  

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych:
        dr Dorota Czyżewska                             

  dr Anna Słowik- Sułkowska                  

  dr Agnieszka Kasiukiewicz                    

  dr Marta Garbowska                              

  dr Elżbieta Karpińska                             

  dr Aleksander Krupa                              

  dr Barbara Anna Kicel- Wesołowska     

  dr Piotr Michał Kinalski                         

  dr Kamil Bienias                                     

  dr Urszula Kołodziej                              

  dr Anna Citko                                        

  dr Zbigniew Sankowski                         

  dr Ewa Małgorzata Sacharzewska- Korol

   

  Stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu:
  dr hab. Matylda Sierakowska

   

  Tytuł profesora nauk medycznych

  prof. dr hab. Katarzyna Guzińska - Ustymowicz

   

   

  opr. bdc 

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.