Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowa prezes PTD.
 • Ostatnia zmiana 08.07.2021 przez Medyk Białostocki

  Nowa prezes PTD

  Prof. Irina Kowalska, dziekan Wydziału Lekarskiego UMB, została wybrana na nowego prezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Swoją funkcję zacznie pełnić w kadencji na lata 2023 - 2027. Pani profesor obecnie jest wiceprezesem PTD.

   

  XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego odbył się w dniach 27-29 maja w formule online. UMB była reprezentowana przez specjalistów z trzech klinik: Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii oraz Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych. 

  Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia naszej uczelni był wybór na przyszłego prezesa PTG prof. Iriny Kowalskiej. Warto też wspomnieć o przyznaniu dr hab. Edycie Adamska-Patruno z Centrum Badań Klinicznych I nagrody im. Kazimierza Funka za najlepszą publikację w dziedzinie diabetologii i chorób metabolicznych za rok 2020 - za pracę „The Impact of FTO Genetic Variants on Obesity and Its Metabolic Consequences is Dependent on Daily Macronutrient Intake” opublikowaną w Nutrients w 2020 r.

  Prof. dr hab. Irina Kowalska - jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AMB. Aktualnie jest członkiem Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Pełni też funkcję kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych. W latach 2015-2019 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (ZG PTD), gdzie pełniła funkcję przewodniczącej komisji nagród; jest również członkiem ZG PTD na lata 2019-2023 (pełni funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego) oraz pełnomocnikiem ZG PTD i członkiem zespołu ekspertów ds. zaleceń klinicznych PTD.

  Głównym kierunkiem jej pracy naukowej jest patogeneza insulinooporności i znaczenie tego zjawiska w rozwoju chorób cywilizacyjnych. Jest autorem/współautorem ponad 130 prac naukowych. Za osiągnięcia naukowe była 8-krotnie nagradzana zespołową nagrodą ministra zdrowia. Otrzymała również nagrodę naukową zarządu głównego PTD, nagrodę Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz wielokrotnie nagrody zespołowe Jego Magnificencji Rektora UMB.

  Za osiągnięcia organizacyjne związane z jakością kształcenia na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym została w 2017 roku nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.