Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe patenty w UMB: zawały i nanocząstki.
 • Ostatnia zmiana 13.06.2019 przez Medyk Białostocki

  Nowe patenty w UMB: zawały i nanocząstki

  O dwa patenty wzbogaciła się nasza uczelnia. Jeden dotyczy diagnostyki zawałowej, drugi sposobu wytwarzania specjalnych nanocząstek. Ochrona prawna opracowań naukowych, to pierwszy krok do ich komercjalizacji.

   

  Zestaw biomarkerów transkryptomicznych do zastosowania w stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności serca, sposób diagnozowania ryzyka wystąpienia u pacjenta pozawałowej niewydolności serca i zastosowanie biomarkerów do diagnostyki in vitro - to pełna nazwa pierwszego z odkryć. Ochroną patentową w Polsce zostało objęte w 2017 roku, a w tym roku jest już chronione patentem europejskim. Współwłaścicielami patentu są: Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz UMB (ze strony naszej uczelni twórcami wynalazku są: Krzysztof Matlak i Sławomir Dobrzycki).

  Wynalazek umożliwi wykorzystanie opisywanych biomarkerów w diagnostyce związanej z powstawaniem pozawałowej niewydolności serca. Ponadto wynalazek może być stosowany do przewidywania ryzyka wystąpienia niewydolności serca u pacjentów pozawałowych.

  Drugi patent dotyczy „Sposobu otrzymywania multifunkcjonalnego nanosystemu z rdzeniem z materiału magnetycznego”. Wynalazek powstał przy ścisłej współpracy naukowców z Uniwersytetu Medycznego: prof. Haliny Car, dr Katarzyny Niemirowicz-Laskowskiej, dr Rafała Krętowskiego i dr hab. Marzanny Cechowskiej-Pasko z naukowcami z Instytutu Chemii Uniwersytetu w Białymstoku - dr hab. Agnieszką Z. Wilczewską.

  Multifunkcjonalne nanosystemy to struktury o wielkości nanometrowej, które posiadają cechy pozwalające np. na nakierowanie na nowotwory lub inne tkanki zmienione w wyniku toczącego się procesu patologicznego, kontrolowane dostarczenie tam środków biologicznie aktywnych, jak również na ułatwianie obrazowania in vivo. Opracowany przez naukowców magnetyczny nanosystem może mieć zastosowanie jako struktura bazowa w terapii celowanej bądź diagnostyce obrazowej, gdyż posiada on cząstkę naprowadzającą oraz cząsteczkę fluorochromu.

  Opr. bdc

   

  Procedura zgłaszania projektów wynalazczych UMB

  Przede wszystkim – jeszcze przed przygotowaniem publikacji naukowej – warto skontaktować się z uczelnianym Biurem Transferu Technologii (tel. (85) 686 5122, mail: btt@umb.edu.pl). Staranie się o patent nie wyklucza publikacji naukowych, pod warunkiem że wcześniej zostanie wysłane zgłoszenie patentowe.

  Warto też pamiętać, że na UMB obowiązuje przepis, wedle którego wynalazca może liczyć na 70 proc. zysku w przypadku komercjalizacji jego osiągnięcia. Przy czym koszty tej transakcji pokrywa uczelnia. 

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.