Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe władze UMB, kadencja 2020-2024.
 • Ostatnia zmiana 30.07.2020 przez Medyk Białostocki

  Nowe władze UMB, kadencja 2020-2024

  Choć epidemia koronawirusa sprawiła, że wszystkie inne wydarzenia stały się mniej ważne, to jednak życie toczy się nadal. Na UMB rok 2020 jest rokiem wyborczym.

  Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zmieniła zasady wyborów i kompetencje wielu organów uczelnianych. Kluczowy był wybór rektora (reelekcja prof. Adama Krętowskiego), który zyskał prawo do wybrania swoich współpracowników bez konieczności przeprowadzania wyborów. Tym samym przestały obowiązywać limity kadencji dla prorektorów, dziekanów i prodziekanów. 

  16 czerwca rektor prof. Adam Krętowski zdecydował, że chce nadal współpracować z tym samym zespołem prorektorów i dziekanów. Jak przyznał, ten zespół sprawdził się w trudnych czasach poprzedniej kadencji i dlatego nie chce go zmieniać. Zwłaszcza że przyszłość jest niepewna i w związku z epidemią czeka wszystkich dużo pracy.

  Wszyscy powołani - łącznie z rektorem - swoje funkcje obejmą 1 września 2020r.

   

  Na prorektorów w kadencji 2020-2024 zostali powołani:

  • prof. dr hab. Marcin Moniuszko - prorektor ds. nauki i rozwoju
  • prof. dr hab. Janusz Dzięcioł - prorektor ds. klinicznych i szkolenia zawodowego
  • prof. dr hab. Adrian Chabowski - prorektor ds. kształcenia

  Na dziekanów wydziałów oraz dziekanów kolegiów naukowych w kadencji 2020-2024 powołani zostali:

  • prof. dr hab. Irina Kowalska - dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz dziekan Kolegium Nauk Medycznych
  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk - dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych
  • prof. dr hab. Sławomir Terlikowski - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu

  Zgodnie ze statutem UMB prodziekanów wydziałów i kolegiów rektor powołał na wniosek dziekanów. Uroczystość ta odbyła się 24 czerwca.

  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w kadencji 2020-2024

  • prof. dr hab. Teresa Sierpińska - prodziekan ds. jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii
  • prof. dr hab. Tomasz Hryszko - prodziekan ds. rozwoju i nauczania anglojęzycznego
  • prof. dr hab. Anna Wasilewska - prodziekan ds. studenckich

  Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych:

  • prof. dr hab. Karol Kamiński - prodziekan ds. ewaluacji i nauki
  • dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - prodziekan ds. ewaluacji i nauki

   

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w kadencji 2020-2024

  • prof. dr hab. Milena Dąbrowska - prodziekan ds. jakości kształcenia i programów studiów
  • dr hab. Katarzyna Socha - prodziekan ds. rozwoju
  • dr n. farm. Anna Gromotowicz-Popławska - prodziekan ds. studenckich

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  • prof. dr hab. Jerzy Pałka - prodziekan ds. ewaluacji i nauki
  • dr n. farm. Bartłomiej Kałaska - prodziekan ds. ewaluacji i nauki

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu w kadencji 2020-2024

  • prof. dr hab. Halina Car - prodziekan ds. rozwoju
  • prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz - prodziekan ds. studenckich
  • dr hab. Mateusz Cybulski - prodziekan ds. jakości kształcenia i programów studiów

  Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu

  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka - prodziekan ds. ewaluacji i nauki
  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - prodziekan ds. ewaluacji i nauki

   

  Rada Uczelni

  Wybory rektorskie i nominacje prorektorów oraz dziekanów nie spowodował zmian w składzie Rady Uczelni.

  Członkowie wybrani spośród wspólnoty UMB:

  • prof. dr hab. Irina Kowalska

  • prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  • prof. dr hab. Sławomir Terlikowski

  • Alan Tkaczuk, przewodniczący Samorządu Studentów UMB

  Członkowie spoza wspólnoty uczelni:

  • dr Jolanta Koszelew, przewodnicząca Rady Uczelni

  • prof. dr hab. Marek Konarzewski

  • mgr Daniel Górsk

   

  opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.