Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie na UMB.
 • Ostatnia zmiana 05.12.2017 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie na UMB

  Prof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzycka

  Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB. Zawodowo z Uczelnią związana od początku swojej kariery zawodowej. Jest specjalistą w zakresie położnictwa i ginekologii.

  Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1995 na podstawie rozprawy pt.: „Wewnątrzkomórkowe mechanizmy regulacji wydzielania estradiolu i mleczanów w hodowli komórek Sertoliego”. W roku 2011 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie oceny dorobku oraz rozprawy pt.: „Wybrane biomarkery raków jajnika i endometrium”. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 września 2017 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

  Prof. Dobrzycka jest autorką lub współautorką 81 publikacji naukowych. Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne była wielokrotnie nagradzana nagrodami Rektora UMB. W roku 2011 za działalność naukową otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia. Była promotorem 4 prac doktorskich, 6 prac magisterskich, 12 licencjackich oraz recenzentem 2 rozpraw doktorskich, 28 prac magisterskich i 149 licencjackich. Zainteresowania naukowe prof. Dobrzyckiej skupiają się na ocenie przydatności prognostycznej i predykcyjnej wybranych markerów w onkologii ginekologicznej.

   

   

  Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Michalina Brzóska

  Absolwentka chemii na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku. Od 1992 roku pracuje w Zakładzie Toksykologii UMB, a od roku 2009 pełni funkcję kierownika Zakładu. Posiada specjalizację w zakresie toksykologii.

  Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w roku 1998 na podstawie rozprawy pt. „Badania nad wpływem kadmu na gospodarkę wapniową w ustroju szczura”. W roku 2005, na podstawie rozprawy pt. „Wpływ kadmu zastosowanego w stężeniach odpowiadających narażeniom środowiskowym i zawodowym ludzi na układ kostny szczurów” i dorobku, uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.Tytuł profesorski otrzymała 23 września tego roku.

  Prof. M. Brzóska jest autorką lub współautorką 111 prac opublikowanych w większości w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (łączny IF 138,132; punktacja MNiSW 1495,5; indeks Hirscha wg.Web of Science 24, a łączna liczna cytowań 1720) oraz ponad 200 prac prezentowanych na konferencjach naukowych. Uzyskała 3 Zespołowe Nagrody Ministra Zdrowia oraz 8 Nagród Naukowych I st. i 6 Zespołowych Nagród Naukowych II st. Rektora UMB, jak również Nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

  Za całokształt działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz UMB w 2007 roku została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

   

  Opr.bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.