Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy profesor na uczelni.
 • Ostatnia zmiana 28.08.2018 przez Medyk Białostocki

  Nowy profesor na uczelni

  Alina Kułakowska odebrała 21 czerwca nominację na profesora nauk medycznych z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

  Prof. dr hab. med. Alina Kułakowska jest absolwentką naszego Wydziału Lekarskiego z 1992 r. W latach 1992-1996 pracowała jako asystent w Zakładzie Farmakologii AMB. W 1995 roku obroniła doktorat pt. „Wpływ losartanu, selektywnego inhibitora receptorów angiotensynowych typu 1, na behawioralne efekty angiotensyny II” (promotor prof. Jan Braszko). Równolegle w 1993 roku rozpoczęła w ramach wolontariatu specjalizację z neurologii (od 1996 roku jako pracownik etatowy Kliniki Neurologii AMB). Egzamin specjalizacyjny zdała z wyróżnieniem. W 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie medycyny na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej „Ocena znaczenia gelsoliny w diagnostyce i patogenezie wybranych chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego”. Później przez dwa lata kierowała Kliniką Neurologii UMB. Od 1 kwietnia 2017 roku pracuje w Klinice Neurologii jako adiunkt i zastępca kierownika kliniki. Od 2015 roku pełni też obowiązki konsultanta wojewódzkiego ds. neurologii. Aktywnie uczestniczy w pracy Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), aktualnie kieruje białostockim oddziałem, jest członkiem zarządu głównego PTN i pełni funkcję jego sekretarza.

  Zainteresowania naukowe pani prof. Kułakowskiej koncentrują się na etiopatogenezie chorób zapalnych i demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego. W szczególności obejmują badania nad rolą białek wiążących aktynę w patogenezie procesu zapalnego oraz poszukiwanie markerów neurodegeneracji w płynie mózgowo-rdzeniowym. Prof. Alina Kułakowska uważana jest przez polskie środowisko neurologiczne za eksperta w dziedzinie epidemiologii, patogenezy i leczenia stwardnienia rozsianego. Prof. A. Kułakowska jest zamężna, ma 2 dzieci (córka 26 lat i syn 17 lat).

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.