Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy profesor na UMB.
 • Ostatnia zmiana 12.04.2018 przez Medyk Białostocki

  Nowy profesor na UMB

  Prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz odebrała z rąk Prezydenta RP akt nadania tytułu profesora nauk medycznych. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

  Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz w 1995 roku ukończyła Wydział Lekarski na Akademii Medycznej w Białymstoku. W latach 1997-2000 pracowała w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. Od 2001 r. - w Zakładzie Patomorfologii Klinicznej AMB, a od w 2003 r. - w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Jest specjalistką w zakresie patomorfologii oraz lekarzem chorób wewnętrznych.

  Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 2001 na podstawie rozprawy pt.: „Ocena korelacji ekspresji białek p53 i Bcl-2 z wybranymi cechami anatomoklinicznymi i histopatologicznymi raka jelita grubego”. W 2012 roku uzyskała tytuł dr hab. n med. na podstawie oceny dorobku oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane markery przerzutowania raka jelita grubego”. Kierunek jej badań naukowych skupiony jest na poszukiwaniu markerów związanych z szerzeniem miejscowym i przerzutowaniem nowotworów przewodu pokarmowego.

  Aktywność naukowa prof. Guzińskej-Ustymowicz obejmuje m.in. 69 publikacji naukowych, 2 rozdziały w monografiach zagranicznych i krajowych. Indeks Hirscha 15, Impact Factor: 79.567. Jest promotorem 5 prac doktorskich, 2 nagrodzonych prac magisterskich oraz recenzentem 4 przewodów doktorskich i dwóch habilitacyjnych. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej. Za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne wielokrotnie otrzymywała nagrody rektora UMB.

  Prof. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz należy rady naukowej czasopisma „Personalized Oncologyoraz jest członkiem m.in. Editorial Board „World Journal of Gastrointestinal Endoscopy”. Od 2012 roku jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie patomorfologii. Uczestniczy w pracach grupy roboczej przewodu pokarmowego przy Europejskim Towarzystwie Patologów. Staże naukowe zagraniczne odbyła w Instytucie IPATINUM w Uniwersytecie Medycznym w Porto, Białoruskiej Akademii Nauk w Grodnie oraz Attobio Suzhou, Chiny.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.