Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy profesor w UMB - prof. Anna Grzeszczuk .
 • Ostatnia zmiana 21.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Nowy profesor w UMB - prof. Anna Grzeszczuk

  Prof. dr hab. Anna Grzeszczuk otrzymała nominację prezydenta RP na najwyższy tytuł naukowy - profesora nauk medycznych.

  Prof. Anna Grzeszczuk to białostoczanka, absolwentka III LO w Białymstoku i Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1987 roku rozpoczęła pracę w Klinice Chorób Zakaźnych i Hepatologii i pracuje tam do dziś. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1995 roku na podstawie rozprawy doktorskiej: „Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu w rejonie endemicznym”; tytuł doktora habilitowanego otrzymała za cykl prac: „Anaplazma phagocytophilum - wybrane aspekty epidemiologiczne, kliniczne i molekularne”.

  Jako nauczyciel akademickie prowadzi zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, stomatologii, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa, fizjoterapii oraz anglojęzycznymi studentami medycyny.

  Jako naukowiec prowadzi badania nad chorobami przenoszonymi przez kleszcze (m.in. kleszczowe zapalenie mózgu oraz ludzka anaplazmoza granulocytarna), czy bada aspekty epidemiologiczne i kliniczne zakażeń HBV i HCV. Wyniki przeprowadzonych badań opublikowane zostały w 63 pracach oryginalnych, 26 przeglądowych z łączną punktacją IF 104,2; KBN/MNiSW 1337.

  Za swoją pracę prof. Grzeszczuk była wielokrotnie nagradzana nagrodami rektora AMB/UMB (sześciokrotnie zespołową I stopnia, trzykrotnie indywidualną I stopnia, czterokrotnie - zespołową II stopnia, dwukrotnie - indywidualną II stopnia oraz nagrodą dydaktyczną), ale też trzy razy nagrodą ministra zdrowia; nagrodą indywidualną I stopnia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

  Od 2008 roku prof. Grzeszczuk nadzoruje pracę jedynej w makroregionie poradni leczącej pacjentów z HIV/AIDS oraz pododdziału, w którym są hospitalizowane osoby żyjące z AIDS. Pani Profesor jest członkiem zespołu przygotowującego coroczne rekomendacje opieki na osobami HIV+.

  Prywatnie za najlepszy uważa relaks z rodziną w lesie, ale też na… rafie koralowej. A jej pasja to żółwie morskie.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.