Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Otwórz się na wiedzę.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Medyk Białostocki

  Otwórz się na wiedzę

  Powstający w Bibliotece UMB projekt Polskiej Platformy Medycznej zbliża się do finału. Można już zobaczyć jego odsłonę w wersji dla naszej Uczelni – www.ppm.umb.edu.pl

  Polska Platforma Medyczna będzie jednym miejscem w internecie, które skupi w sobie cały dorobek naukowy uczelni, które je tworzą. Można będzie tam znaleźć pełne teksty publikacji naukowych, dane badawcze, czy profile naukowców. Wszystko bezpłatnie, w otwartym dostępie, a teksty naukowe dodatkowo publikowane są w standardzie WCAG (teksty dostosowane dla potrzeb osób słabowidzących).

  - Do tej pory w taki sposób nikt nie prezentował nauki i osiągnięć naukowych – tłumaczy Danuta Dąbrowska-Charytoniuk, dyrektor Biblioteki UMB i jedna z pomysłodawczyń powstania platformy.

  Prócz artykułów naukowych w PPM znajdują się też pierwsze profile naukowe naszych pracowników. Można tam znaleźć aktualne dane o publikacjach (łącznie z osiągniętą punktacją), osiągnięciach, nagrodach, wyróżnieniach, patentach, cytowaniach, czy współpracownikach. Słowem wszystko co stanowi o statusie naukowym.

  - Obecnie portal jest stale uzupełniany danymi i z każdą chwilą staje się co raz bogatszy w treści. Już niedługo będzie można przeglądać w nim pełne rozprawy doktorskie – daje dyrektor Dąbrowska-Charytoniuk.

  PPM to wynik projektu „Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym” realizowanego w oparciu o umowę nr POPC.02.03.01-00-0008/17-00 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt partnerski, realizowany przez siedem uniwersytetów medycznych: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (lider projektu), Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Gdański Uniwersytet Medyczny, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi.

  bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.