Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Pierwsza pięćdziesiątka stomatologii na UMB.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2019 przez Medyk Białostocki

  Pierwsza pięćdziesiątka stomatologii na UMB

  1 czerwca 2019 roku w Aula Magna odbyła się uroczysta konferencja z okazji jubileuszu 50-lecia nauczania stomatologii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Była okazja do wspomnień, ale też nagrodzenia i wyróżnienia tych wszystkich, którzy decydowali o tym, jak obecnie prezentuje się ta specjalizacja.

  A trzeba uczciwie przyznać, że kształcenie na stomatologii  UMB to krajowa czołówka. I to od lat. Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy nasi absolwenci zdają zawsze na medalowych pozycjach. W internetowych opiniach o stomatologii najczęściej przewijają się te dotyczące dużej liczby zajęć praktycznych, właściwego podejścia kadry naukowej do studentów i dobrego startu na rynku pracy.

  Sama jubileuszowa uroczystość podzielona była na dwie części. Pierwsza - historyczna. Prodziekan dr hab. Teresa Sierpińska podziękowała osobom zaangażowanym w rozwój kształcenia: prof. Bronisławie Ross, prof. dr hab. Marii Gołębiewskiej, prof. dr hab. Zycie Grabowskiej, prof. dr hab. Wandzie Stokowskiej, prof. dr hab. Janowi Górskiemu i prof. dr hab. Jackowi Niklińskiemu. O trudnych początkach tworzenia kierunku opowiadała prof. Bronisława Ross, pierwsza wicedyrektor Instytutu Stomatologii. Pozostałą część historii przedstawiła dr hab. Anna Kierklo, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii.

  Następnie zaprezentowano obecny potencjał stomatologii. Kluczowy dla jej rozwoju może być właśnie zdobyty grant z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu dostosowania programów studiów do rynkowych. Chodzi tu głównie o zastosowanie technik cyfrowych w stomatologii, m.in. skanowanie wewnątrzustne, projektowanie uśmiechu z wykorzystaniem technik cyfrowych, planowanie zabiegów chirurgicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, czy wykonawstwo uzupełnień protetycznych w technologii druku 3D. Dodatkowo ma być stworzony nowy kierunek - higiena stomatologiczna.

  Druga część spotkania dotyczyła już zagadnień naukowych. Prof. Agnieszka Mielczarek, konsultant krajowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej, przedstawiła referat na temat „Wyzwania współczesnej stomatologii zachowawczej. Jak im sprostać?”. Prof. Renata Górska, konsultant krajowy w dziedzinie periodontologii - „Współczesne koncepcje w diagnostyce i leczeniu chorób przyzębia”; Prof. Beata Kawala, konsultant krajowy w dziedzinie ortodoncji - „Leczenie ortodontyczne - kiedy za późno jest wciąż za wcześnie?;  dr hab. Mariusz Szuta, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej - „Teraźniejszość i przyszłość chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce”.

  Zwieńczeniem całego spotkania był jubileuszowy tort.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.