Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. PKA oceniła stomatologię. Jest dobrze .
 • Ostatnia zmiana 27.10.2017 przez Medyk Białostocki

  PKA oceniła stomatologię. Jest dobrze

  Do uczelni trafił już raport z oceny, jaką Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła na kierunku lekarsko-dentystycznym. To właśnie PKA stwierdza (bądź nie), czy dany kierunek studiów może być realizowany.

  Wizytacja komisji miała miejsce w maju. Wtedy jej członkowie spędzili na UMB dwa dni, które poświęcili na spotkania z władzami uczelni i wydziału lekarskiego, kadrą naukową, pracownikami administracyjnymi, hospitując jednostki i zajęcia, ale przede wszystkim sprawdzając dokumenty. Ocena tej wizyty jest bardzo szczegółowa. Na osiem kryteriów, które były oceniane na UMB otrzymaliśmy dwie oceny wyróżniające oraz sześć ocen „uczelnia w pełni spełnia kryteria”. Oceny wyróżniające otrzymaliśmy za: „kadra prowadząca proces kształcenia” a także „opieka nad studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów kształcenia”.

  Polska Komisja Akredytacyjna sprawdza jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa), a także - w ramach oceny instytucjonalnej - działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich. Skala ocen: negatywna, częściowa, zadowalająca, w pełni, wyróżniająca. Oceny takie na poszczególnych kierunkach studiów mają miejsce co sześć lat.

  UMB czeka jeszcze na uchwałę PKA, która potwierdzi oficjalnie przyznanie akredytacji na prowadzenie kierunku na kolejne lata.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.