Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. Ładny doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku .
 • Ostatnia zmiana 21.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Prof. Ładny doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku

  Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny otrzymał z rąk profesor Ersteniuk Hanny Michajlivny - pierwszego prorektora Narodowego Uniwersytetu Medycznego w Ivano-Frankivsku - Tytuł Doctora Honoris Causa. Tym samym stał się trzecią osobą uhonorowaną tą godnością w 73-letniej historii tego uniwersytetu.

  Uroczystość odbyła się 20 listopada 2018 podczas V Polsko-Ukraińskiej Konferencji Naukowej „Ratownictwo Medyczne i Medycyna Ratunkowa. Zagadnienia Zdrowia Publicznego i Organizacji Ochrony Zdrowia w Polsce i w Ukrainie”. Uczestniczyli w niej m.in. prof. dr hab. med. Andrzej Basiński - dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Piotr Małkowski - dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Prof. Ładny jest kierownikiem Kliniki Medycyny Ratunkowej UMB, zastępcą kierownika I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, a od 2013 r. konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej.

  Prof. Ładny pochodzi z Częstochowy. Do Białegostoku przyjechał na studia do AMB w 1977 r. i już tu pozostał. Pierwszy etat otrzymał w Klinice Chirurgii Ogólnej szpitala klinicznego.

  Stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt.: „Wpływ hydrokortyzonu i dopaminy na aktywność niektórych enzymów lizosomalnych płuc w doświadczalnym wstrząsie endotoksycznym” uzyskał w 1988 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1997 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: „Ocena stężenia wybranych cytokin w przebiegu doświadczalnego wstrząsu septycznego z uwzględnieniem wpływu niektórych środków farmakologicznych”. W 2002 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

  Zainteresowania naukowe prof. Ładnego początkowo skupiały się wokół problematyki wstrząsu endotoksycznego i septycznego, chirurgicznego leczenia schorzeń trzustki, chirurgii gastroenterologicznej, patofizjologicznej roli endoteliny, ultrasonografii i chirurgii endokrynologicznej. Obecnie zajmuje się diagnostyką i leczeniem sepsy, optymalizacją leczenia obrażeń wielonarządowych, organizacją systemów ratowniczych w Polsce i na świecie.

  Prof. Ładny jest autorem 693 prac naukowych, w tym 70 publikacji z IF (łączny Impact Factor 95.084) oraz 225 z punktacją MNiSW (2211.750 pkt.). 41 prac ukazało się za granicą. Jest promotorem 16 przewodów doktorskich oraz patronem dwóch habilitacji.

  Prof. Ładny był wielokrotnie nagradzany indywidualnymi i zespołowymi nagrodami wszystkich stopni JM Rektora UMB. W 2017 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim, w 2010 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2013 roku Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W 2015 roku Rada Naukowa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nadała prof. Ładnemu Medal Honoris Causa Educationis w uznaniu szczególnych zasług dla kształcenia podyplomowego lekarzy.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.