Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ranking Studenckich Kół Naukowych UMB.
 • Ostatnia zmiana 27.06.2018 przez Medyk Białostocki

  Ranking Studenckich Kół Naukowych UMB

  Ranking został przygotowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB.

  Kategoria CHIRURGIA

  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji.

  Kategoria CHOROBY WEWNĘTRZNE
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych.

  Kategoria FARMACJA I MEDYCYNA LABORATORYJNA
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chemii Leków,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Farmakodynamiki,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

  Kategoria INTERDYSCYPLINRNA
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej.

  Kategoria NAUKI O ZDROWIU
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”.

  Kategoria NAUKI PODSTAWOWE
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fizjologii „Kreatywny Fizjolog”,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Mikrobiologii,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe Biofizyki i Inżynierii Medycznej przy Zakładzie Biofizyki.

  Kategoria PEDIATRIA
  I miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Nefrologii,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii.

  Kategoria STOMATOLOGIA
  I miejsce - Studenckie Interdyscyplinarne Koło Naukowe Biochemii Stomatologicznej przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej,
  II miejsce - Studenckie Koło Naukowe Stomatologii Społecznej i Profilaktyki,
  III miejsce - Studenckie Koło Naukowe StuDentio przy Zakładzie Propedeutyki Stomatologii.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.