Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Reumatologia świętuje po trzykroć.
 • Ostatnia zmiana 26.06.2018 przez Medyk Białostocki

  Reumatologia świętuje po trzykroć

  Jubileusz 60-lecia powstania Kliniki Reumatologii na naszej uczelni, benefis z okazji z 50-lecia pracy dydaktyczno-naukowej prof. Stanisława Sierakowskiego, kierownika Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, a wcześniej odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Beaty Bogdanikowej, twórczyni kliniki - wypełniły dzień 20 kwietnia na UMB.

  Pierwszym punktem w planie uroczystości było odsłonięcie tablicy prof. Bogdanikowej w Klinice Reumatologii w szpitalu klinicznym. Jak wszyscy zgodnie przyznawali, to ona jest twórczynią białostockiej szkoły internistycznej. W oficjalnej uroczystości wzięła udział córka pani profesor.

  Kolejną część spotkania wypełnił benefis prof. Sierakowskiego, a także wspominki z 60 lat funkcjonowania kliniki. List gratulacyjny od rektora UMB prof. Adama Krętowskiego skierowany do jubilata odczytała dziekan Wydziału Lekarskiego prof. Irina Kowalska. Wyrazy uznania przekazał też prorektor ds. studenckich prof. Adrian Chabowski.

  Po zakończeniu oficjalnych uroczystości rozpoczęła się sesja naukowa poświęcona najnowszym osiągnięciom w reumatologii. Wykłady wygłosili: prof. Anna Filipowicz-Sosnowska z Warszawy, prof. Włodzimierz Samborski, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Rehabilitacji w Poznaniu, oraz prof. Maria Majdan, kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej w Lublinie.

  bdc

   

   

  Urodziła się 11 marca 1924 roku we Lwowie. W okresie II wojny światowej przeniosła się do Krakowa, gdzie skończyła studia i rozpoczęła pracę najpierw Zakładzie Chemii, a następnie Farmakologii UJ. Później była asystentką w zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej UJ. Od 1950 roku zamieszkała we Wrocławiu, gdzie została zatrudniona jako starszy asystent w III Klinice Chorób Wewnętrznych AM. Pracując przez 11 lat pod kierunkiem wybitnego internisty Profesora Edwarda Szczeklika, zdobyła wielkie doświadczenie kliniczne, jak też wszechstronnie opanowała warsztat pracy naukowej.

  Następny etap pracy naukowo-dydaktycznej doc. Beaty Bogdanikowej rozpoczął się w październiku 1961 roku po objęciu kierownictwa I Kliniki Chorób Wewnętrznych AM w Białymstoku. Pracowała tu przez 18 lat, tworząc czołowy w kraju pod względem dorobku naukowego zespół klinicystów.

  Osiągnięcia prof. Bogdanikowej, dotyczące przede wszystkim badań białek krwi i zjawisk odpornościowych, zostały przedstawione w ponad 250 publikacjach w renomowanych czasopismach oraz monografiach i podręcznikach. Do szczególnie ważnych dla regionu osiągnięć prof. Bogdanikowej należało zorganizowanie na bazie I Kliniki Chorób Wewnętrznych AMB oddziału reumatologii, kierowanego początkowo przez dr. Dominika Kossakowskiego, a następnie przez doc. Krystynę Bernacką. Dało to początek rozwojowi reumatologii na Podlasiu. W latach późniejszych oddział przekształcił się w samodzielną Klinikę Reumatologii AMB.

  W 1979 roku Profesor Bogdanikowa z powodów rodzinnych przeniosła się do Łodzi. Pracowała tam w Instytucie Medycyny Pracy. Równocześnie prowadziła zajęcia z reumatologii ze studentami łódzkiej Akademii Medycznej.

  Zmarła w 2003 r. po długotrwałej chorobie.

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.