Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Równi na UMB.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2023 przez Medyk Białostocki

  Równi na UMB

  Po dziesięciu miesiącach pracy Zespołu ds. Równości Płci na UMB został wprowadzony i zatwierdzony przez Rektora Adama Krętowskiego „Plan Równości Płci dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2023-2025".

  Dokument został zaprojektowany i opracowany z myślą o całej wspólnocie uniwersyteckiej – pracownikach, studentach i doktorantach. Jego zasadniczym celem jest dbanie, by Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozostawał miejscem bezpiecznym, funkcjonującym w poszanowaniu równości i różnorodności, zapewnianiającym wszystkim prawo do jednakowego rozwoju naukowego i zawodowego bez względu na płeć, wiek, światopogląd, orientację seksualną, status materialny, różnorodność funkcjonalną, rasę, narodowość, wyznanie, pochodzenie, przynależność etniczną, polityczną, stan cywilny czy status rodzicielski.

  GEP (Gender Equality Plan) to dokument obowiązkowy dla wszystkich podmiotów publicznych, uczelni i instytucji naukowych chcących się ubiegać o finansowanie w ramach Programu Horyzont Europa. UMB jako druga uczelnia medyczna w Polsce może się poszczycić posiadaniem GEP. Jest to nie tylko dokument, ale przede wszystkim model zmian, mających na celu promowanie równości płci poprzez zmianę instytucjonalną i kulturową.

  Nasza Uczelnia pomaga również innym instytucjom naukowym w opracowaniu ich planu. Nawiązała współpracę z European Network Remembrance and Solidarity nad tworzeniem ich planu.

  Więcej informacji: www.umb.edu.pl/rowni

  Joanna Konopińskia,

  Pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.