Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. START dla dr Mateusza Maciejczyka .
 • Ostatnia zmiana 30.07.2020 przez Medyk Białostocki

  START dla dr Mateusza Maciejczyka

  Dr Mateusz Maciejczyk został laureatem prestiżowego konkursu START 2020 Fundacji Nauki Polskiej (FNP) w kategorii stomatologia. To wyróżnienie za cykl prac poświęconych wykorzystaniu śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób ogólnoustrojowych. Opiekunem naukowym badań jest prof. Anna Zalewska, kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Doświadczalnej.

  Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla świetnie zapowiadających się młodych naukowców. Jego celem jest wspieranie młodych uczonych i jednoczesne zachęcanie ich do dalszego wytężonego rozwoju naukowego. Laureaci są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. Konkurencja jest spora. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

  Dr Mateusz Maciejczyk jest adiunktem w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii pod kierownictwem prof. Małgorzaty Żendzian-Piotrowskiej. To absolwentem farmacji z 2016 roku, laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Jest przed 30., a jego dorobek naukowy obejmuje aż 60 pozycji piśmiennictwa o łącznym współczynniku Impact Factor ponad 210 (MNiSW: 4260). Jego indeks Hirscha wynosi 14. Jest współtwórcą krajowego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego, kierownikiem grantu NCN Preludium-15 oraz współwykonawcą ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB.

  Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.