Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Szansa na niezwykły doktorat .
 • Ostatnia zmiana 09.02.2018 przez Medyk Białostocki

  Szansa na niezwykły doktorat

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpocznie wkrótce rekrutację na międzynarodowe, interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki finansowane z funduszy europejskich. To bardzo unikatowa oferta.

  Nowe studia doktoranckie to efekt zdobycia przez UMB grantu Komisji Europejskiej w ramach konkursu COFUND: „Działania Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020” oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zrealizowanie projektu ImPRESS - International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility. Stypendium doktoranckie wyniesie 2,6 tys. euro (sic!). Jest to tak unikalna oferta edukacyjna, że nie ma jej nawet z czym porównać w Polsce.

  Rekrutacja rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca maja. Na studia mogą się zgłosić osoby, które:

  • są na początku swojej kariery naukowej (mają mniej niż cztery lata doświadczenia w pracy naukowej);
  • nie posiadają tytułu doktora;
  • nie mieszkały i nie prowadziły działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat bezpośrednio przed rekrutacją.

  W ramach studiów III stopnia studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w kilku dziedzinach, m.in.: w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Wykorzystując nowoczesne techniki biostatystyczne i bioinformatyczne pozyskiwać będą dane, które mogą przyczynić się do poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej.

  Projekt zakłada wizyty badawcze i szkolenia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. Opiekunami doktorantów podczas wizyt badawczych będą wybitni europejscy naukowcy, m.in. z Niemiec (Heidelberg University), Belgii (Hasselt University) czy Hiszpanii (San Pablo University CEU i Fundación CNIC Carlos III). Młodzi naukowcy będą mieli również okazję realizować projekty we współpracy z takimi firmami jak: Agilent Technologies, deCODE genetics, ideas4biology oraz Warsaw Genomics.

  Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.