Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Technotalenty w akcji .
 • Ostatnia zmiana 10.12.2019 przez Medyk Białostocki

  Technotalenty w akcji

  Fundacja Technotalent od kilku lat szuka uzdolnionych młodych osób, które swoimi odkryciami mogą zmienić Podlasie i świat.

  Listopad to czas poszukiwania kandydatów na laureata „Technotalentu 2019”. To najbardziej prestiżowy konkurs dla wynalazców w regionie. O jego wyjątkowości stanowi fakt, że w jury zasiadają to najpoważniejsi lokalni przedsiębiorcy. Na prezentowane odkrycia patrzą nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale głównie praktycznego i biznesowego.

  Kategorii jest sześć: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 i Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019. Do wygrania jest łącznie ponad 50 tys. zł. Jednak ważniejsze od pieniędzy wydają się kontakty z przedsiębiorcami można zdobyć oraz wiedza z szeroko pojętej przedsiębiorczości, którą można zdobyć na dedykowanych uczestnikom warsztatach.

  W końcu listopada uczestnicy konkursu zaprezentowali się przed komisją w auli Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

  My przyjrzeliśmy się projektom zgłoszonym przez UMB.

  Opracowanie wczesnego i nieinwazyjnego biomarkera przewlekłej choroby nerek u dzieci - autor dr Mateusz Maciejczyk.

  Niewydolność nerek przez długi czas przebiega bezobjawowo, przez co poszukuje się nowych biomarkerów, zwłaszcza początkowej fazy uszkodzenia nerek. Coraz większym zainteresowaniem w diagnostyce laboratoryjnej cieszy się ślina, która pobierana jest w nieinwazyjny i bezstresowy sposób. Tematem projektu było opracowanie nieinwazyjnego wskaźnika różnicującego stadia przewlekłej choroby nerek (PChN) u dzieci. W tym celu oceniono całkowity potencjał antyoksydacyjny śliny stosując metodę FRAP. W ramach projektu wykazano, że ślinowy potencjał antyoksydacyjny (FRAP) może być wczesnym wskaźnikiem PChN. Ślinowy FRAP z dużą wrażliwością i swoistością różnicuje dzieci zdrowe od chorych oraz dzieci ze słabą/umiarkowaną niewydolnością nerek od ciężkiej PChN. Metoda FRAP jest tania i szybka, charakteryzuje się dużą powtarzalnością i odtwarzalnością.

   

  VIS.ON - autorzy: Konrad Zuzda, Piotr Kurzyna, Franek Budrowski.

  Tematem projektu jest inteligentne oprogramowywanie analizujące obrazy pochodzące z obrazowania medycznego np. MR rezonansu magnetycznego, PET/MR - hybrydy pozytronowej tomografii emisyjnej i rezonansu magnetycznego, pod kątem wykrywania w czasie rzeczywistym zmian nowotworowych.

  Wizja naszego zespołu polega na stworzeniu inteligentnego oprogramowania, które ułatwi różnym specjalistom (lekarzom, naukowcom) łatwiejszą i szybszą diagnostykę pacjentów chorych na nowotwory. Oprogramowanie opiera się na bazie obrazów referencyjnych obrazów hybrydowych PET/MR oraz na inteligentnym algorytmie, który analizuje otrzymane dane z obrazowania pod kątem wykrywania nawet mikroskopijnych zmian nowotworowych niewidocznych w standardowej ocenie.

  Projekt może wykorzystywać infrastrukturę badawczą i zasoby UMB, m.in. archiwalne badania PET/MR, MR, CT w celu stworzenia bazy obrazów referencyjnych. Sukces tego pomysłu będzie świetną okazją do promowania Uniwersytetu na arenie międzynarodowej

  Projekt zgłoszony również w kategorii „Technika” (jest to niezwykle zaawansowany informatycznie projekt, który wyróżnia go spośród innych inicjatyw startupowych w regionie. Jego opracowywane może zmienić sposób interpretacji badań obrazowych w wielu dziedzinach medycyny) oraz „Biznes” (projekt ma silny potencjał komercyjny. Bazujące na podobnych rozwiązaniach systemy są sprzedawane na całym świecie w atrakcyjnym i dogodnym modelu subskrypcyjnym).

   

  Inteligentny system dostarczania leku do terapii fotodynamicznej stanów przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej - autorki: Joanna Potaś i Jagoda Tomaszuk.

  Proponowany projekt badawczy to wynik interdyscyplinarnej współpracy Zakładu Farmacji Stosowanej z Zakładem Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, której celem jest zastosowanie najnowszych osiągnięć technologii farmaceutycznej w leczeniu pacjentów z liszajem płaskim błony śluzowej jamy ustnej. System stworzony w oparciu o biodegradowalne polimery pochodzenia naturalnego, o unikalnych właściwościach żelowania in situ i zdolności przylegania do błon śluzowych, zapewni maksymalne utrzymanie leku w miejscu aplikacji przy minimalnym stopniu narażenia na miejscowe działania niepożądane. Polimerowy nośnik kwasu delta-aminolewulinowego o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym do nieinwazyjnej terapii fotodynamicznej - selektywnego niszczenia zmian chorobowych za pomocą fotosensybilizatorów i światła o określonej długości fali. Zalety: właściwości mukoadhezyjne umożliwiające utrzymanie nośnika na błonie śluzowej, szybka penetracja leku do chorych tkanek oraz efekt osłaniający, niwelujący działania niepożądane leku.

  Projekt ten został zgłoszony także w kategorii „Technika” (opracowanie inteligentnego nośnika polimerowego dla kwasu delta-aminolewulinowego do podania na błonę śluzową jamy ustnej wiąże się z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych stosowanych w projektowaniu nowoczesnych postaci leku. Brak jest podobnych preparatów na rynku nie tylko polskim, ale również światowym) oraz „Wyzwanie społeczne” (liszaj płaski błony śluzowej jamy ustnej, z uwagi na dużą częstość występowania, wysokie ryzyko rozwoju zmian nowotworowych oraz brak skutecznej metody leczenia, stanowi problem społeczny. Opracowanie inteligentnego nośnika do terapii fotodynamicznej ma na celu poprawę skuteczności i komfortu leczenia pacjentów. Założeniem projektu jest obniżenie kosztów terapii schorzenia, a w perspektywie długoterminowej redukcja zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów jamy ustnej).

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.