Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Troje nowych profesorów .
 • Ostatnia zmiana 19.06.2019 przez Medyk Białostocki

  Troje nowych profesorów

  Kadra naukowa UMB wzbogaciła się o trzech nowych profesów. Ci swoje nominacje odebrali z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy w końcu maja.

   

  Prof. dr hab. Marcin Baranowski - adiunkt w Zakładzie Fizjologii, absolwent Uniwersytetu w Białymstoku, ale zawodowo związany z naszą Uczelnią od zakończenia studiów. Doktorat w 2005 r., habilitacja w 2011 r.

  Zainteresowania naukowe koncentrują się na udziale sfingolipidów w patogenezie insulinooporności i chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz roli tej grupy związków w adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Jego dorobek naukowy obejmuje 62 prace oryginalne i przeglądowe oraz dwa rozdziały w monografiach o łącznej wartości współczynnika IF wynoszącej 193,872 oraz liczbie punktów MNiSW równej 1598 (indeks Hirscha 23).

   

   

   

   

  Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska - adiunkt w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, absolwentka Analityki Medycznej UMB z 1996 r. W 1999 r. obroniła doktorat, w 2010 r. zrobiła habilitację. Pracę naukowo-dydaktyczną godzi z praktycznym wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego – od wielu lat jest kierownikiem Pracowni Immunoserologii USK w Zakładzie Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

  Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół udziału płytek krwi i różnych aspektów ich aktywacji oraz stanu zapalnego w rozwoju i przebiegu różnych stanów chorobowych. Prowadzone badania wpisują się w poszukiwanie nowych, potencjalnych biomarkerów chorób cywilizacyjnych, chorób nowotworowych i niedokrwienia mięśnia sercowego.

  Prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska jest autorem i współautorem 64 artykułów naukowych i 70 doniesień zjazdowych (łączny IF wynosi ponad 60; a punktacja MNiSW ponad 800, h-index 12). Jest także współautorem 3 skryptów i podręcznika dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego.

   

  Prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz - prodziekan ds. jakości kształcenia WNoZ, pierwsza w polska doktor habilitowana z dziedziny nauk o zdrowiu; specjalistka w zakresie medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia, absolwentka Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Od 2000 roku jest zatrudniona w UMB. Doktorat obroniony w 2001 r., habilitacja – 2011 r.

  Jest autorką lub współautorką 200 publikacji i doniesień zjazdowych o łącznej wartości IF 44.631 i 1020 punktów MNiSW. Interesuje się metodologią badań jakościowych wykorzystując wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe, tzw. grupy fokusowe w swoich projektach badawczych. Jej działalność naukowo-badawcza obejmuje m.in.: analizę wpływu reformy podstawowej opieki zdrowotnej na ocenę dostępności świadczeń; ocenę jakości opieki zdrowotnej z perspektywy pacjentów w różnych grupach wiekowych (osób starszych oraz hospitalizowanych dzieci i ich rodziców i/lub opiekunów); badania nad rolą umiejętności komunikowania się lekarza z pacjentem podczas wizyty.

  W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku pracuje obecnie blisko 120 profesorów tytularnych oraz 150 doktorów habilitowanych na prawie 800 nauczycieli akademickich.

  Opr. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.