Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Banja Luce.
 • Ostatnia zmiana 31.07.2017 przez Medyk Białostocki

  UMB nawiązał współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Banja Luce

  Wspólne badania naukowe, wizyty naukowców oraz wymianę studentów zakłada porozumienie podpisane przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z Wydziałem Medycyny Uniwersytetu w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina).

  Swoje podpisy pod umową złożyli: z ramienia UMB rektor, prof. dr hab. Adam Krętowski, a ze strony partnerów z Bośni i Hercegowiny dziekan Wydziału Medycznego prof. Ranko Škrbić.

  Umowa przewiduje także współpracę przy prestiżowym projekcie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic based research and biostatistics by international and - sectoral mobility”, finansowanego w ramach „Działań Marii Skłodowskiej-Curie”, będących filarem Programu Ramowego Horyzont 2020.

  Celem projektu UMB jest utworzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz statystycznej bioinformatyki dla młodych naukowców zajmujących się badaniami w zakresie chorób cywilizacyjnych oraz badaniami nad metodami z zakresu biostatystyki i bioinformatyki koniecznymi dla opracowywania i interpretacji danych uzyskanych w projektach badawczych. Jest on oparty na międzynarodowym programie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim KNOW, które stwarzają unikalną możliwość dogłębnego poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania m.in. w genomice, proteomice, metabolomice i immunologii. W ramach współpracy, naukowcy UMB wspólnie z kolegami z Bośni i Hercegowiny organizować będą także konferencje oparte o wyniki wspólnych badań.

  Banja Luka położona jest w zachodniej części Bośni i Hercegowiny. Jest faktyczną stolicą Republiki Serbskiej. Zajmuje drugie miejsce w kraju pod względem liczby mieszkańców (ok. 237 tys.) To ważny ośrodek gospodarczy kraju, ale też turystyczny i sanatoryjny (działa tu uzdrowisko z ciepłymi źródłami mineralnymi, w którym leczy się choroby reumatyczne, skórne oraz układu nerwowego). Uniwersytet w Banja Luce to publiczna uczelnia wyższa, założona w 1975 roku.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.