Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB się szkoli .
 • Ostatnia zmiana 21.12.2018 przez Medyk Białostocki

  UMB się szkoli

  72 pracowników administracji uczelni rozpoczęło już kursy języka angielskiego. Tym samym na dobre rozpoczął się projekt pt. „Program zintegrowanego rozwoju kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

   

  Październik rozpoczął się rekrutacją na kurs języka angielskiego dla kadry administracyjnej UMB. Pierwsze 72 osoby zaczęły swój siedmiomiesięczny kurs językowy. Zajęcia odbywają się w szkole językowej London Academy, a realizowany program dostosowany jest do obecnych umiejętności uczestników - od poziomu A1 do B2.

  Kolejne szkolenia, które udało się uruchomić, dotyczyły rachunkowości. W dniach 19-21 listopada dwóch pracowników działu finansowo-księgowego realizowało zadanie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w szkołach wyższych”. W grudniu rozpocznie się kształcenie dotyczące podatku VAT w uczelniach wyższych w świetle regulacji nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Będzie to kurs zaawansowany.

  Na początku grudnia w Brukseli szkolić się będzie pracownik działu nauki i współpracy międzynarodowej. Projekt „V4 Training - szkolenie dla menadżerów badań naukowych” dotyczy poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania projektami europejskimi (przede wszystkim w ramach Horyzontu 2020), a także poznawaniem najważniejszych zagadnień dotyczących 8. Programu Ramowego, jak i kolejnego, który będzie funkcjonował pod nazwą „Horyzont Europa”.

  W kolejnych miesiącach uruchamiane będą kolejne szkolenia, na które wcześniej zapisywali się pracownicy uczelni.

  I tak, przewidziane są kursy z obsługi programu MS Office, kursy dotyczące podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i promocji oraz zarządzania gospodarką finansową uczelni.

  Studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w stażach, seminariach oraz wykładach podnoszących ich kompetencje zawodowe, językowe oraz informatyczne. Ciekawie zapowiadają się warsztaty, podczas których studenci zdobędą umiejętności praktyczne m.in. w pracy fizjoterapeutycznej z pacjentem onkologicznym oparte na zasadach EBP, czy umiejętności przeprowadzenia zabiegów specjalistycznych kosmetycznych (mikropigmentacja skóry głowy oraz brodawki piersiowej, zabiegi kształtowania sylwetki, specjalistyczna pielęgnacja nóg, kamuflaż medyczny, trychologia medyczna). Warsztaty z zakresu USG jamy brzusznej pozwolą nabyć wiedzę na temat anatomii ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej oraz uzyskać umiejętności diagnostyki z użyciem USG.

  Projekt pn. „Program zintegrowanego rozwoju jakości kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Karolina Cylwik

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.