Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. UMB w globalnych wyszukiwarkach.
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  UMB w globalnych wyszukiwarkach

  Informacje na temat oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zostały umieszczone w największych globalnych wyszukiwarkach informacji o programach studiów na całym świecie: StudyLink i StudyPortals.

  W wyszukiwarkach zostały zamieszczone przede wszystkim najważniejsze informacje o UMB oraz szczegółowe informacje o lekarskich studiach anglojęzycznych prowadzonych w ramach English Division: opis kierunku kształcenia, wymagania stawiane kandydatom na studia, informacja na temat kosztów kształcenia. Wyszukiwarki mają porównywarki ofert. Dzięki nim okazało się, że oferta kształcenia proponowana przez UMB jest najbardziej atrakcyjną ofertą pod względem finansowym w Polsce.

  W wyszukiwarkach prezentują się uczelnie z Ameryki Północnej, Ameryki Południowej czy Azji oraz Europy. Istnieje możliwość wyszukiwania ofert kształcenia na konkretnych kierunkach według różnych kryteriów, np. kraju. To ważne, ponieważ Polska jawi się kandydatom na studia jako coraz bardziej atrakcyjny cel podróży. Z takich wyszukiwarek, prócz potencjalnych studentów, korzystają także podmioty świadczące usługi powiązane z procesem kształcenia, m.in. firmy oferujące usługi rekrutacji kandydatów z zagranicy na studia. Zresztą to takie podmioty były pierwszymi, które przeglądały ofertę naszej uczelni.

  W dobie globalizacji szkolnictwa wyższego, widoczna obecność w sieci, w tym w szczególności w wyszukiwarkach umożliwiających porównywanie ofert uczelni w skali globalnej, jest istotnym narzędziem służącym budowaniu przewagi konkurencyjnej uczelni. UMB może z powodzeniem konkurować na płaszczyźnie globalnej nie tylko pod względem bardzo wysokiej jakości oferty edukacyjnej, ale też pod względem cenowym.

  Informacja o ofercie edukacyjnej UMB znajduje się pod poniższymi linkami:

  https://studylink.com/institutions/medical-university-of-bialystok/

  https://www.mastersportal.com/studies/268535/medical-studies-in-english-division.html

  dr Tomasz Maliszewski, Dział Współpracy Międzynarodowej

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.