Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Umiędzynarodowienie UMB .
 • Ostatnia zmiana 06.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Umiędzynarodowienie UMB

  Ministerstwo Nauki przyznało UMB środki na finansowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem prestiżowych akredytacji zagranicznych: Medical Board of California Accreditation oraz ASPIRE Certificate, w pięciu kategoriach.

  Akredytacje zagraniczne są na globalnym rynku edukacyjnym jednym z najistotniejszych czynników potwierdzania jakości funkcjonowania w wymiarze międzynarodowym. Będą stanowiły obiektywny dowód na to, że UMB działa według ściśle określonych, najlepszych praktyk. A także gwarancją, że uczelnia może być solidnym partnerem do współpracy na różnych płaszczyznach. Dzięki akredytacjom przed naszą uczelnią otworzy się zupełnie nowy etap w obszarze międzynarodowej wymiany doświadczeń. To też szansa na poprawienie lokat UMB w różnych międzynarodowych rankingach, czy szansa na zdobycie wyróżniającej oceny kierunku przez Polską Komisję Akredytacyjną.

  Proces ubiegania się o te akredytacje jest wieloetapowy i długotrwały. Jednak się opłaca. Chęć uzyskania tych dokumentów jest jednym z priorytetów określonych w „Strategii umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2018-2020”.

  W przypadku akredytacji Medical Board of California Accreditation (MBC), UMB wnioskowało o środki na finansowanie akredytacji dla studiów anglojęzycznych na kierunku lekarskim prowadzonym w ramach English Division. MBC jest agencją stanową w Stanach Zjednoczonych, której celem jest licencjonowanie lekarzy. Gremium to decyduje o uzyskiwaniu prawa wykonywania zawodu lekarza na podstawie informacji o pełnym wykształceniu medycznym kandydata oraz informacji o ukończeniu szkoły medycznej uznanej lub zatwierdzonej przez Medical Board of California. Tym samym, uzyskanie takiej akredytacji zwiększyłoby międzynarodową rozpoznawalność, prestiż oraz wiarygodność UMB. Podniosłoby to również rangę dyplomu ukończenia studiów anglojęzycznych. Nasi studenci mogliby się starać o możliwość odbywania szkolenia klinicznego w afiliowanych szpitalach amerykańskich. Zaś absolwenci mieliby prawo ubiegać się o rezydenturę i prawo wykonywania zawodu lekarza w stanie California oraz w większości stanów USA.

  W przypadku akredytacji ASPIRE Certificate, jest ona przyznawana uczelniom kształcącym w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej przez International Association for Medical Education (AMEE). Akredytacja ASPIRE pozwoli nam stać się uczelnią rozpoznawalną w skali międzynarodowej. ASPIRE dostarcza mechanizmów, które pozwalają ulepszać na całym świecie procesy kształcenia i rezultaty przez identyfikację, rozpoznawanie i nagradzanie doskonałości w poszczególnych obszarach. To jedyny tego typu proces akredytacyjny w skali globalnej, co stanie się bardzo istotnym wyróżnikiem UMB we współpracy międzynarodowej i pozwoli na pozyskiwanie większej liczby studentów i kadry zagranicznej. Dotychczas żadna uczelnia medyczna w Polsce nie uzyskała akredytacji ASPIRE. Przy czym należy dodać, że akredytację tę posiada wiele uczelni z grona TOP 500 Rankingu Szanghajskiego np. University of Western Australia, University of California, University of Leeds, University of Southampton, University of Toronto.

  W toku procesu oceny przez ekspertów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są wnioski UMB o finansowanie kolejnych postępowań akredytacyjnych: APHEA - Agency for Public Health Education Accreditation, Sri Lanka Medical Council Accreditation oraz ASPIRE Certificate w ramach zupełnie nowej kategorii oceny: Curriculum. Rozpoczęły się również prace w zakresie uzyskania akredytacji Medical Council of India. Tym samym podjęte zostały pierwsze kroki, by UMB stał się docelowo liderem wśród polskich uniwersytetów medycznych w zakresie liczby uzyskanych akredytacji zagranicznych.

   

  mgr Urszula Roszkowska, mgr inż. Łukasz Lepionka, dr Tomasz Maliszewski

  W tekście wykorzystano informacje przedstawione w materiałach Medical Board of California oraz International Association for Medical Education.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.