Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Umowa ze szpitalem wojewódzkim.
 • Ostatnia zmiana 17.10.2022 przez Medyk Białostocki

  Umowa ze szpitalem wojewódzkim

  Ponad 370 studentów UMB będzie odbywać zajęcia kliniczne w SP ZOZ Wojewódzkim  Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

  Od nowego roku akademickiego 2022/23 szpital rozpoczyna współpracę z UMB w ramach prowadzenia zajęć dydaktyczno–badawczych i udzielania świadczeń zdrowotnych przez studentów VI roku Wydziału Lekarskiego.

  Zajęcia będą odbywały się na trzech oddziałach wewnętrznych tj. Oddziale Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii, Oddziale  Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego oraz na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej,  jak również na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej.

  Obecność studentów oprócz wymiaru dydaktycznego może także pomóc w odciążeniu personelu szpitala w wykonaniu prostszych czynności. Do wykonania zadań dydaktycznych i badawczych, Uniwersytet zatrudnił nauczycieli akademickich. UMB prowadzić będzie w udostępnionych oddziałach zadania badawcze, wynikające z planu prac naukowo-badawczych jednostki.

  Z ramienia UMB umowę podpisał. Rektor, prof. Adam Krętowski. Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego reprezentował dr n. med. Cezary Nowosielski - Dyrektor szpitala. W uroczystości podpisania umowy uczestniczył także wicemarszałek woj. podlaskiego, Marek Malinowski, który podziękował stronom za wzorową współpracę na rzecz kształcenia kadr medycznych i opieki nad pacjentami.   Umowa podpisana w siedzibie głównej Uczelni będzie obowiązywała na dwa lata.

  mt

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.