Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wielki krok przed nauką UMB.
 • Ostatnia zmiana 24.08.2018 przez Medyk Białostocki

  Wielki krok przed nauką UMB

  Ponad 130 mln zł na rozwój badań i nauki trafi wkrótce do Centrum Badań Innowacyjnych UMB. To pieniądze przeznaczone na realizację innowacyjnych badań dotyczących prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny zindywidualizowanej, realizowanych w ramach projektu CBI Plus.

  Projekt w liczbach:

  • 21 wspartych laboratoriów badawczych
  • 33 naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej
  • 11 przedsiębiorstw korzystających z laboratoriów badawczych dofinansowanych w ramach projektu
  • 35 projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu infrastruktury dofinansowanej w ramach projektu
  • 137,9 mln zł to przewidywane nakłady inwestycyjne na zakup aparatury naukowo-badawczej
  • 34,7 mln zł to przewidywana wartość inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla projektów w zakresie innowacji lub badań i rozwoju

  Nigdy wcześniej w naszym województwie nikt nie uzyskał tak wielkiego wsparcia na potrzeby rozwojowe nauki i badań. Na Centrum Badań Innowacyjnych UMB uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017- 2020 w kwocie 131,6 mln zł.

  - To historyczny moment - stwierdził podczas specjalnie zwołanej uroczystości marszałek województwa Jerzy Leszczyński. - Mam nadzieję, że stanie się to siłą napędową dla rozwoju badań medycznych w naszym regionie, a po realizacji projektu Białystok stanie się potęgą nie tylko w zakresie badań, ale i rozwiązań medycznych dla dobra naszych pacjentów.

  Jak dodał marszałek projekt CBI Plus jest jednym z najważniejszych wpisanych do kontraktu terytorialnego województwa podlaskiego z rządem i jednocześnie największym z obecnego RPO. Wpisuje się też w tzw. inteligentne specjalizacje regionu, a jedną z nich jest medycyna.

  - Nie jest to jedyny projekt, jaki otrzymuje dofinansowanie, ale projekt kluczowy, o wyjątkowym wymiarze, wrażliwy społecznie. I, co ważne, projekt, który w przyszłości będzie zarabiać - wtórował wicemarszałek Maciej Żywno, który w regionie odpowiada za dystrybucję środków unijnych. Z RPO na badania i rozwój w regionie przeznaczono w sumie 356 mln zł.

  Symboliczny czek zarząd województwa przekazał władzom rektorskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  - Czek jest z pokryciem - zaznaczył od razu wicemarszałek Żywno.

  - Wszystko to robimy po to, żeby na końcu korzyść odniósł pacjent, żeby ta nasza terapia, nasze działanie powodowało, że będzie lepiej leczony - powiedział rektor UMB prof. Adam Krętowski. Wskazał przy tym, że tzw. medycyna personalizowana, dopasowana indywidualnie do każdego pacjenta to przyszłość, bo obecnie stosowane standardowe leczenie ma nie zawsze zadawalającą skuteczność.

  Wartość całego projektu to 188 mln zł. Brakujące prawie 60 mln zł uczelnia chce pozyskać od partnerów komercyjnych.

  W ramach projektu planuje się:

  • zakup aparatury do 5 jednostek, w których kluczowymi obszarami badań naukowych są m.in. choroby cywilizacyjne, tj. cukrzyca i otyłość, a także przewlekłe choroby nerek i wątroby, czy choroby nowotworowe;

  • utworzenie 8 nowych laboratoriów w ramach Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia;

  • rozwój ośrodka Centrum Prewencji i Medycyny Spersonalizowanej, w tym: utworzenie nowego laboratorium Ośrodka Badań Populacyjnych i Telemedycyny, stworzenie i wyposażenie nowego laboratorium Centrum Medycyny Regeneracyjnej (które może się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru organów do przeszczepów oraz problemu odrzucenia przeszczepionego organu);

  • budowę nowego budynku i wyposażenie Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego, które ma poprawić wykrywalność i skuteczność leczenia chorób cywilizacyjnych.

  W ramach projektu CBI PLUS powstanie Wschodnioeuropejski Ośrodek Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego, Centrum Gromadzenia i Transmisji Danych, Laboratorium Nutraceutyczne i Biobank Onkologiczny. W sumie szansę na rozwój otrzyma aż 21 laboratoriów badawczych, a jedenaście z nich będzie mogło świadczyć usługi badawcze na potrzeby przemysłu.

  - Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest to inwestycja, czujemy powagę odpowiedzialności, jaka na nas ciąży. I nie chodzi tylko o Uniwersytet Medyczny, ale i przedsiębiorców, z którymi współpracę chcemy w ramach projektu podjąć. Wierzymy, że nam się uda - podsumował rektor Krętowski.

  CBI PLUS jest kontynuacją projektu, który został zrealizowany na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2015 roku w ramach RPOWP na lata 2007-2013 ("Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS", wartość 34,8 mln zł, dofinansowanie 29,6 mln zł).

  Centrum Badań Innowacyjnych powstało w marcu 2010 roku. Wtedy UMB podpisał z  Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie bazy aparaturowej na rzecz Centrum Badań Innowacyjnych UMB” (wartość projektu 12,5 mln zł, dofinansowanie w kwocie 11,2 mln zł). W efekcie udało się stworzyć strukturę złożoną z dziesięciu zakładów naukowych (z Wydziału Lekarskiego i Farmaceutycznego), które mogły zacząć rozwijać innowacyjne badania naukowe z zakresu farmakoterapii chorób cywilizacyjnych, w tym: chorób nowotworowych, układu krążenia, cukrzycy, otyłości. Co ciekawe dopiero w 2015 roku CBI zyskało swoją siedzibę. Nowoczesny budynek powstał w pobliżu szpitala klinicznego.

  W krótkim czasie CBI stało się wizytówką UMB. Uczelnia dzięki tej jednostce zyskała bardzo prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, które polski rząd przyznał wyróżniającym się jednostkom naukowym w kraju. Później CBI zdobyło też tytuł Podlaskiej Marki Roku.

  Powstanie Centrum na uczelni pośrednio zaczęło też wpływać na tworzenie innych wartościowych projektów badawczych na UMB. Białystok Plus - to badanie polegające na regularnym kontrolowaniu stanu zdrowia grupy tysiąca mieszkańców miasta. Dzięki temu da się określić, jakie problemy zdrowotne mają białostocczanie. W projekcie MOBIT (finansowanie ze Strategmed-u, 19 mln zł) naukowcy z UMB szukają biomarkerów wskazujących na powstawanie raka płuca. Projektowi temu przyglądają się naukowcy z wielu krajów na świecie.

  Wojciech Więcko

   

   

    

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.