Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wizyta wiceminister kultury w Pałacu Branickich .
 • Ostatnia zmiana 25.08.2020 przez Medyk Białostocki

  Wizyta wiceminister kultury w Pałacu Branickich

  15 lipca siedzibę główną UMB odwiedziła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Generalna Konserwator Zabytków Magdalena Gawin. Towarzyszyła jej Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz.

  Wizyta składała się z dwóch części. W pierwszej – odbyło się spotkanie z rektorem prof. Adamem Krętowskim. Temat spotkania dotyczył postępu w pracach konserwacyjnych Pałacu Branickich. W drugiej części spotkania pani minister zwiedziła pałac (Aula Magna wraz kaplicą, remontowaną jeszcze Aulę Alumnów, piwnice) i ogrody. Przewodnikiem była dr Magdalena Muskała, szefowa naszego uczelnianego muzeum.

  Pałac Branickich w Białymstoku, niegdyś główna rezydencja Jana Klemensa Branickiego, to najważniejszy zabytek w tej części Polski. Wzorowany jest na siedzibach królewskich i możnowładczych charakterystycznych dla XVII-wiecznej architektury pałacowej Francji. Zniszczony pod II wojnie światowej, od 1950 r. jest siedzibą naszej Uczelni. W ostatnich latach przechodzi gruntowne prace konserwatorskie.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.