Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wyróżnienie prof. Marii Górskiej .
 • Ostatnia zmiana 31.07.2017 przez Medyk Białostocki

  Wyróżnienie prof. Marii Górskiej

  Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB prof. Maria Górska została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

  Zaszczytny tytuł Honorowego Członka PTD przyznawany jest wybitnym postaciom diabetologii.

  Główny nurt badawczy prof. Górskiej dotyczy mechanizmów prowadzących do zaburzeń wrażliwości tkanek na insulinę oraz do zaburzeń sekrecji tego hormonu u osób z otyłością i cukrzycą.

  Prof. Górska jest współautorką 580 publikacji, w tym 274 pełnotekstowych, z czego 114 posiada IF, a 196 punktację MNiSW. Łączny IF Jej dorobku wynosi 275.218, zaś punktacja MNiSW: 2663. Według bazy Web of Science publikacje te były cytowane 2535 razy, index Hirscha wynosi 23.

  Profesor Górska jest też autorką ośmiu rozdziałów w podręcznikach, współredaktorką rozdziału „cukrzyca” w podręczniku „Endokrynologia Kliniczna” i autorką podrozdziału dotyczącego leków doustnych stosowanych w leczeniu cukrzycy. W latach 1995-2003 organizowała i kierowała oddziałem chorób wewnętrznych o profilu endokrynologicznym i diabetologicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Śniadeckiego w Białymstoku. Od 2003 roku (do końca czerwca 2017) kieruje Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W latach 2004-2016 była konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii.

  Profesor Górska była promotorem czterech zakończonych przewodów doktorskich i jednego w toku oraz opiekunem jednej habilitacji. Była recenzentem w 14 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 12 habilitacji i 22 doktoratów. Pięciokrotnie przewodniczyła komisjom habilitacyjnym według nowego trybu. Była również opiekunem kilkunastu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

  Prof. Górska wniosła liczący się wkład w poznanie patomechanizmów rozwoju cukrzycy oraz leczenia tego schorzenia, doprowadziła do znacznego polepszenia opieki zdrowotnej nad pacjentami z cukrzycą w woj. podlaskim, cieszy się wielkim autorytetem w środowisku diabetologów i endokrynologów.

  Opr. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.