Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Medale i odznaczenia .
 • Ostatnia zmiana 06.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Medale i odznaczenia

  Inauguracja roku akademickiego to okazja do nagrodzenia i wyróżnienia pracowników uczelni za ich dokonania oraz osiągnięcia.

  Medale za długoletnią służbę

  Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, na wniosek ministra zdrowia za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostają:

  • Pani prof. dr hab. Halina Kemona
  • Pan prof. dr hab. Marian Tomasiak

  Medal za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Medal nosi się na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi.

   

  Srebrny Krzyż Zasługi

  Za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny oraz ochrony zdrowia Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

  • Pani dr hab. Anna Małgorzata Kierklo
  • Prof. dr hab. Karol Kamiński

   

  Krzyż Zasługi - w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym - nadawany jest za zasługi dla państwa lub obywateli, wyróżnienie ustanowione zostało na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej. Początkowo było to najwyższe odznaczenie dla osób cywilnych. Krzyż Zasługi nosi się na lewej stronie piersi, zawieszony na wstążce.

   

  Medalem Komisji Edukacji Narodowej

  odznaczeni zostali:

  • Pan prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
  • Pan prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn
  • Pan dr n. med. Lech Trochimowicz

   

  Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r. o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że nadawany będzie „osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania”. Od 16 kwietnia 2010 może być nadawany pośmiertnie.

  Nagrody Ministra Zdrowia

  W tym roku minister przyznał:

  • Nagrodę indywidualną za wybitne osiągnięcia organizacyjne prof. dr. hab. Adrianowi Chabowskiemu

   

  • Nagrodę zespołową za osiągnięcia dydaktyczne:

  - Prof. dr hab. Małgorzacie Pietruskiej,

  - Dr Ewie Dolińskiej,

  • Nagrodę indywidualną naukową za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu dr. hab. Michałowi Ciborowskiemu.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.