Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Z nami to proste: Powstał Dział Rozwoju i Ewaluacji.
 • Ostatnia zmiana 10.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Z nami to proste: Powstał Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany, nie tylko w ustawodawstwie, ale i w strukturze organizacyjnej naszego uniwersytetu. W grudniu 2019 powstał nowy dział, Dział Rozwoju i Ewaluacji (DRE), za sterami którego stoi pani Aneta Moćkun.

   

  Jej zastępcą jest pani Ewa Andruszkiewicz, a resztę zespołu stanowią panie: Magdalena Bogdan, Maria Szlachta, Mariola Maciejak i Anna Łabieniec-Matusiewicz. Nasz dział składa się z sześciu różnych osobowości z różnymi umiejętnościami, które doskonale się uzupełniają i tworzą spójną całość.

  Zapewne niejeden z Państwa zapyta „Czym się zajmuje ten nowy dział? W jakim celu został powołany?”. Otóż, nasza działalność ma na celu wspieranie prorektora ds. nauki i rozwoju w koordynacji zadań związanych z udziałem naszych naukowców - pracowników i doktorantów w konkursach krajowych i międzynarodowych, których celem jest zdobycie środków na projekty B+R, wspomaganiem pracowników i doktorantów w realizacji i rozliczaniu zdobytych projektów oraz ewaluacją działalności naukowej uczelni.

  Reforma nauki i szkolnictwa wyższego zmienia nasze podejście m.in. do kwestii związanych z efektami badań naukowych, ze zmianą naszego myślenia o nauce. Dane nam narzędzia zmuszają do wprowadzenia szeregu modyfikacji dotychczasowych procesów, w tym w szczególności organizacyjnych. Liczymy na Państwa współpracę w tym zakresie.

  Obecnie pracujemy nad rozwiązaniami dotyczącymi trybu składania przez Państwa oświadczeń na potrzeby ewaluacji oraz nad regulacjami związanymi z działalnością rady naukowej i rad kolegiów naukowych. Pomagamy w opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, porządkujemy i dyskutujemy. Walczymy z przeciwnościami i nie poddajemy się.

  Zapewne większość z Państwa wie, że odpowiednie działania organizacyjne związane z ewaluacją to jedno, a przedmiot ewaluacji to drugie.

  Przedmiotem ewaluacji będzie dorobek naukowy pracowników uczelni i doktorantów szkoły doktorskiej, prowadzących działalność naukową lub uczestniczących w jej prowadzeniu. To od Państwa zależy miejsce uczelni w krajowej i międzynarodowej nauce w 2021 roku i w latach następnych.

  Z tym przesłaniem zapraszamy wszystkich chętnych do ubiegania się o granty naukowe (projekty B+R), zarówno tych początkujących jak i doświadczonych naukowców. Nasze wsparcie rozpoczyna się od momentu przekazania Państwu informacji o nowo otwartych konkursach. Pomożemy przejść przez stosy dokumentacji konkursowej oraz wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii formalnych związanych z danym konkursem. Sprawdzimy i przeanalizujemy wniosek pod kątem zgodności z wymogami danego konkursu. Chętnie również podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem przy realizacji projektu, który otrzyma finansowanie i będziemy współpracować z Państwem aż do momentu ostatecznego rozliczenia grantu.

  Większość projektów realizowanych w DRE to projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

  Krótko przypominamy, że Narodowe Centrum Nauki jest instytucją, która ma na celu wsparcie naukowców w finansowaniu badań głównie podstawowych. Celem tych badań jest zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na zastosowanie komercyjne. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oferuje finansowanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które mają wpływ na rozwój innowacyjności, o charakterze aplikacyjnym. Oba centra promują finansowanie projektów B+R we współpracy krajowej i międzynarodowej. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej to z kolei instytucja, która wspiera wybitnych uczonych i zespoły badawcze we wszystkich dziedzinach nauki oraz wspomaga innowacyjne przedsięwzięcia i komercjalizację odkryć oraz wynalazków naukowych. Dział Rozwoju i Ewaluacji zajmuje się także europejskimi projektami finansowanymi z Programów Ramowych Unii Europejskiej. Obecnie, od 2014 roku, trwa Horyzont 2020, który jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji, z budżetem przekraczającym 77 mld euro. Od 2021 roku Unia Europejska uruchomi nowy, 9 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji o nazwie Horyzont Europa.

  Obsługa konkursów ogłaszanych przez wymienione instytucje oraz projektów przez nie finansowanych, to nasze główne zadanie. Jeśli jednak zainteresuje Państwa inne źródło, niewskazane powyżej, z którego można pozyskać środki na działalność naukową, to zapraszamy do kontaktu.

  Jeśli zastanawiacie się Państwo czy w ogóle warto aplikować o granty (uchylimy rąbka tajemnicy - odpowiedź brzmi TAK!), to również zapraszamy do DRE na przysłowiową „kawę czy herbatę”. Rozwiejemy Państwa wątpliwości. Pomożemy wybrać odpowiedni konkurs, wskażemy, jakie zasady i terminy w nim obowiązują.

  Prosimy o zgłaszanie się z pomysłami na projekt z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, co przyczyni się do większego komfortu pracy zarówno Państwa jak i naszego. Wystarczający bufor czasowy przeznaczony na przygotowanie wniosku do konkursu z pewnością przyczyni się do zwiększenia szansy na przyszły sukces. Pamiętajcie Państwo, że Wasz sukces jest również sukcesem całej uczelni!

  Zachęcamy również do śledzenia naszej strony internetowej www.umb.edu.pl/dre, gdzie w aktualnościach publikujemy m.in. informacje o aktualnie otwartych konkursach. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego, bądź mailowego, z naszym zespołem. Zapraszamy serdecznie do współpracy.

  Kontakt: Dział Rozwoju i Ewaluacji, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Pałac Branickich, I piętro, pok. 53, przy gabinecie Prorektora ds. Nauki i Rozwoju), tel. 85 748 55 14, e-mail: dre@umb.edu.pl

  Zespół Działu Rozwoju i Ewaluacji

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.