Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowe granty z UMB .
 • Ostatnia zmiana 24.01.2017 przez Medyk Białostocki

  Nowe granty z UMB

  Prawie 3,2 mln zł na innowacyjne badania medyczne oraz programy szkoleniowe zdobyli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pieniądze te pochodzić będą zarówno z Narodowego Centrum Nauki, jak i z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Najwięcej, bo aż 1,24 mln zł na badania nad krzepliwością krwi, uzyskał dr hab. Andrzej Mogielnicki z Zakładu Farmakodynamiki. To projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. W ramach planowanych badań zostaną otrzymane i zbadane syntetyczne polielektrolity blokowe spełniające dwa przeciwstawne zadania. Zadaniem pierwszej grupy polimerów będzie inhibicja antykoagulantów heparynopodobnych (tj. UFH, LMWH i fondaparynuksu). Polielektrolity drugiej grupy będą wykazywały działanie antykoagulacyjne. Zostanie więc otrzymany polimerowy układ kontroli hemostazy: antykoagulant– inhibitor.

  Dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska z Wydziału Lekarskiego zdobyła 820,9 tys. zł na nowy rodzaj badań nad cukrzycą typu 2. W ramach grantu sprawdzana będzie rola czynników transkrypcyjnych oraz receptorów importu jądrowego regulujących proces miogenezy w patogenezie insulinooporności u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2.

  Mgr Marek Toczek z Wydziału Farmaceutycznego otrzyma 150 tys. zł na badanie wpływu jednoczesnego zahamowania enzymów odpowiedzialnych za rozkład endokannabinoidów FAAH i MAGL przez JZL195 na układ krążenia, stres oksydacyjny i zapalenie w doświadczalnym nadciśnieniu pierwotnym i normotensji.

  Mgr Urszula Wnorowska z Wydziału Lekarskiego zdobyła 149,1 tys. zł na badanie immunomodulujących działań katelicydyny LL-37 i jej amfipatycznych analogów w procesie zapalnym błony śluzowej w zakażeniach dróg moczowych.

  Wszystkie wyżej opisane granty zostały uzyskane w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki. W sumie o środki badawcze rywalizowało 3,8 tys. projektów. Finansowanie zdobyło ledwie 28 proc. z nich.

  Ciekawy projekt szkoleniowy będzie realizowany z grantu NCBiR. Studenci z kierunku lekarsko-dentystycznego i technik dentystycznych będą szkolić się m.in. z nowoczesnych technik protetycznych i projektowania CAD/CAM. To technologie znane ze świata inżynierów, a studentom pozwolą łatwiej przyswoić wiedzę z zakresu druku 3D. Wartość projektu wynosi 830 tys. zł i co warto zauważyć został on sklasyfikowany jako drugi w konkursie dotyczącym rozwoju kompetencji w szkolnictwie wyższym.

  Bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.