Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi konsultanci wojewódzcy.
 • Ostatnia zmiana 26.09.2014 przez Medyk Białostocki

  Nowi konsultanci wojewódzcy

  58 nowych konsultantów wojewódzkich powołał 6 czerwca wojewoda podlaski Maciej Żywno. W większości to specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Konsultant wojewódzki jest kimś na kształt doradcy i kontrolera, działającym w imieniu administracji państwowej. To on w zakresie swojej specjalności m.in. przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych w zakresie jakości i dostępności świadczeń, kształcenia, czy potrzeb kadrowych. To on uczestnicy w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki zdrowotnej, opiniuje wnioski o wpisanie na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.

  Jak zauważył prof. Zenon Mariak, prorektor UMB, pełnomocnik wojewody ds. konsultantów oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii - choć konsultant nie ma realnej władzy, to jego negatywna opinia może mieć poważne konsekwencje dla kontrolowanych podmiotów.

  - Większość jego uprawnień to uprawnienia konsultanckie, wykonywane na zlecenie różnych władz i instytucji. Najważniejszą jego funkcją jest to, że jest rzecznikiem i reprezentantem w swojej dziedzinie - dodaje prof. Mariak.

  Sprawowanie tej funkcji to bardziej prestiż i dodatkowe obowiązki. Konsultanci dostają ok. 400 zł jako dodatek na pokrycie kosztów działalności. Ich kadencja trwa pięć lat.

  - Rozwój i postęp w medycynie jest tak szybki, że kiedy zostałem powołany na stanowisko wojewody [2007 r. – red.] konsultantów wojewódzkich było 50, dziś jest ich 85 - powiedział podczas uroczystości nominacyjnej wojewoda Maciej Żywno.

  Zwiększenie liczby tego typu ekspertów, to także efekt zmian w systemie kształcenia lekarzy. Wśród nowych specjalności najwięcej pojawiło się w medycynie dziecięcej, m.in. endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, choroby płuc dzieci, pediatria metaboliczna czy perinatologia.

  - Jestem nie tylko nowym konsultantem, ale też w zupełnie nowej dziedzinie - gastrologii dziecięcej. W ten zakres wchodzą nowe dziedziny, takie jak endokrynologia i diabetologia dziecięca, choroby płuc dzieci, choroby metaboliczne - powiedział prof. Dariusz Lebensztejn z Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej szpitala dziecięcego w Białymstoku.

  Dwóch specjalistów z naszej uczelni pełni funkcje konsultantów krajowych. W dziedzinie ratownictwo medyczne jest to prof. Robert Ładny, a niedawno na to stanowisko w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna nominację odebrał prof. Maciej Szmitkowski.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.