Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie w UMB.
 • Ostatnia zmiana 25.03.2014 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie w UMB

  Trzech naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrało niedawno nominacje profesorskie.

   

  Prof. dr hab. Wojciech Dębek

  Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej

  Wojciech Dębek jest białostoczaninem, absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza. W latach 1974-1979 studiował na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku. Studia medyczne ukończył w 1980 r. na Wydziale Lekarskim AM w Łodzi. Bezpośrednio po studiach pracował w Zakładzie Radiologii WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, a od 1981 r. nieprzerwanie zatrudniony jest w Klinice Chirurgii Dziecięcej naszej uczelni. Pod kierunkiem prof. A. Wagnera w 1988 r. uzyskał specjalizację z chirurgii dziecięcej oraz stopień naukowy doktora w 1990 r. W 2001 r. Rada Wydziału Lekarskiego AMB nadała mu stopień doktora habilitowanego (tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Komórki tuczne ściany jelit w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym”).

  W latach 1998-2000 był pełnomocnikiem rektora, odpowiedzialnym za przeniesienie, wyposażenie i uruchomienie Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (od początku istnienia do 2000 r. Klinika funkcjonowała na bazie WSZ, w budynku przy ul. Wołodyjowskiego). W 2000 r. pełnił obowiązki kierownika kliniki.

  W roku 2005, w drodze konkursu, został kierownikiem kliniki, pełniąc tę funkcję do chwili obecnej. Do praktyki klinicznej wprowadził szereg niestosowanych w Białymstoku u dzieci metod operacyjnych, m.in. opartych na laparo- i wideoskopii, co pozwoliło na znaczne poszerzenie zakresu leczonych chorób i dwukrotne zwiększenie liczby pacjentów. Obecnie w klinice operuje się około 1700 dzieci rocznie. Klinika Chirurgii Dziecięcej w Białymstoku jest jednym z najbardziej prężnych ośrodków chirurgii dziecięcej w Polsce. Obejmuje opieką chirurgiczną pacjentów od 1 doby do końca 18 roku życia i jej lekarze wykonują zabiegi z zakresu traumatologii, chirurgii narządów brzucha, chirurgii onkologicznej, torakochirurgii i chirurgii noworodka, w tym ciężkich wad wrodzonych układu moczowego, pokarmowego, oddechowego i nerwowego.

  Prof. Dębek odbył szereg dłuższych szkoleń, stażów zawodowych i kursów w renomowanych ośrodkach chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej i urologii - m.in. w Bernie, Grazu, Bremie, Hanowerze, Nowym Yorku, Londynie, Strassburgu, Bostonie i Hamburgu. Owocem pobytów w ośrodkach zagranicznych są dotychczas utrzymywane kontakty zawodowe i naukowe.

  Zainteresowania naukowe prof. Dębka koncentrują się na patomechanizmie wstrząsu urazowego i procesów włóknienia (pooperacyjne zrosty otrzewnowe, włóknienie wątroby w przebiegu cholestazy). Jest promotorem sześciu przewodów doktorskich, z których cztery zakończone zostały obroną. Pod jego kierunkiem specjalizację z chirurgii dziecięcej uzyskało dotychczas sześciu lekarzy.

  Od 1992 r. jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii dziecięcej. Od ośmiu lat jest sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Białymstoku.

  Od ponad 20 lat jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, a w latach 2009-2012 pełnił funkcję prezesa tego towarzystwa. Był organizatorem wielu chirurgicznych sympozjów naukowych o międzynarodowym zasięgu.

  Jest żonaty, ma dorosłą córkę.

   

  Prof. dr hab. Urszula Łebkowska

  p.o. Kierownika Zakładu Radiologii

  Urszula Łebkowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracowała w Oddziale Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku, następnie w Zakładzie Radiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, a od 2000 roku rozpoczęła pracę na etacie adiunkta w Zakładzie Radiologii Akademii Medycznej w Białymstoku. Uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. W 1994 roku uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2004 roku - doktora habilitowanego.

  Jest autorką lub współautorką 160 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Została dziewięciokrotnie wyróżniona za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nagrodami rektora UMB, nagrodą ministra zdrowia oraz nagrodami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego za pracę doktorską i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego za pracę habilitacyjną. Wśród wielu wyróżnionych prac na zjazdach najcenniejsza jest nagroda badawcza im. Marii Skłodowskiej Curie Instytutu Badań nad Diagnostyką w Berlinie.

  W latach 2007-2010 była członkiem Zarządu Głównego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, a od 2013 roku jest nadal. W latach 2007-2010 była członkiem Komisji Diagnostyki Obrazowej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN. Od 2009 roku jest członkiem Komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz radiologii zabiegowej powołanym przez ministra zdrowia. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej.

  Przez dziewięć lat była członkiem Chóru Akademii Medycznej, z którym zdobywała wiele nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych. W czasie wolnym latem jeździ na rowerze, a zimą na nartach. Najwięcej szczęścia daje jej rodzina: mąż, dwójka dzieci i dwójka wnuków.

   

  Prof. dr hab. Adam Hołownia

  Adiunkt Zakład Chemii Leków

  Jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

  Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej AMB i w 1990 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W 1993 roku wyjechał do Francji. Po stażu w Centrum Neurochemii CNRS w Strasburgu podjął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Biochemii i Biologii Molekularnej  Uniwersytetu Bretanii Zachodniej w Breście. W 1996 roku powrócił do kraju i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Farmakologii Klinicznej UMB. W latach 1997-98 pracował  w USA w Zakładzie Farmakologii Mount Sinai w Nowym Jorku.

  Prof. Hołownia współpracuje z kilkoma klinikami i zakładami Wydziału Farmaceutycznego UMB oraz z  LEGI/Colt Laboratories, Uniwersytetu w Edynburgu w zakresie badań nad mechanizmami regulującymi przebieg procesów zapalnych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.  Jest autorem ponad 70 publikacji z zakresu farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz z zakresu toksykologii, onkologii i pulmonologii o łącznym IF ponad 130 punktów. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, został kilkakrotnie nagrodzony za osiągnięcia naukowe przez Ministra Zdrowia  i Rektora UMB. Jest członkiem uczelnianego AZS

   

  opr. kama, bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.