Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy professor na UMB .
 • Ostatnia zmiana 07.05.2015 przez Medyk Białostocki

  Nowy professor na UMB

  Prof. dr hab. n. med. Karol Adam Kamiński został nominowany przez prezydenta Bronisława Komoroskiego na najwyższy stopień naukowy. Prezentujemy jego biogram naukowy

  Prof. Kamiński jest prodziekanem na Wydziale Lekarskim i adiunktem w Klinice Kardiologii.

  Urodził się 8 marca 1975 roku. W 1993 roku zdobył złoty medal międzynarodowej olimpiady biologicznej oraz tytuł laureata ogólnopolskich olimpiady chemicznej, ukończył Liceum Ogólnokształcące w Augustowie, po czym rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Od trzeciego roku studiów pracował naukowo w studenckich kołach naukowych (pod opieką prof. Jana Braszko z Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz dr Janusza Koreckiego z Kliniki Kardiologii).

  W 2001 roku otrzymał roczne stypendium naukowe DAAD w Klinice Kardiologii i Angiologii Szkoły Medycznej w Hanowerze kierowanej przez prof. Helmuta Drexlera. Pod opieką prof. Denise Hilfiker-Kleiner zajmował się badaniami nad rolą szlaku przekaźnictwa interleukiny 6 w funkcji mięśnia sercowego.

  W 2008 roku w Klinice Kardiologii Uniwersytetu w Hull (UK), kierowanej przez prof. JF. Clelanda, studiował nowoczesną opiekę nad chorymi z niewydolnością krążenia, a tę wiedzę wprowadza aktualnie w Klinice Kardiologii. W 2010 roku wyjechał na stypendium w Harvard Medical School finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W 2012 roku w ramach programu TOP500 Innovators uczestniczył w szkoleniu „Science management and commercialisation” na Uniwersytecie Stanforda w USA.

  Od 2012 roku pełni obowiązki prodziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  Jest autorem lub współautorem 141 prac publikowanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Cell, Circulation, Circulation Research, Atherosclerosis, FASEB Journal, International Journal of Cardiology. Sumaryczny Impact Factor wynosi 198,94. Na podstawie bazy Web of Science suma cytowań to 1001, a indeks Hirscha wynosi 12.

  W swojej pracy stara się pogodzić pracę laboratoryjną z działalnością kliniczną i dydaktyczną. Przekazuje swoje zainteresowanie technikami biologii molekularnej oraz modelami zwierzęcymi młodym naukowcom. Jest promotorem 2 zakończonych i 2 otwartych przewodów doktorskich. Ma specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w kardiologii. Zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół problemów niewydolności serca i nadciśnienia płucnego.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.