Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ośmioro wspaniałych (ze stypendiami ministra).
 • Ostatnia zmiana 14.05.2014 przez Medyk Białostocki

  Ośmioro wspaniałych (ze stypendiami ministra)

  Ośmioro studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrało z rąk rektorów Jacka Niklińskiego i Adriana Chabowskiego symboliczne dyplomy za przyznanie przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego stypendiów za wybitne osiągnięcia naukowe.

  Najlepsi z najlepszych studentów mogą liczyć na preferencyjne traktowanie, gdyby chcieli pozostać na uczelni

  Wyróżnieni to: Magdalena Kamińska, Zuzanna Tyrlowska, Barbara Tusko, Remigiusz Kaźmierczyk, Marcin Jakub Kamiński, Michał Letmanowski, Łukasz Szczerbiński, Paweł Onopiuk.

  Spotkanie, do którego doszło na początku marca, było też okazją do chwili rozmowy obu rektorów z najlepszymi studentami. Zachęcali ich do pozostania na uczelni, robienia doktoratu lub do pracy w szpitalach uniwersyteckich. Przekonywali, że jako najlepsi z najlepszych, mogą liczyć na preferencyjne traktowanie.

  - Uczelnia oferuje najlepszym studentom możliwość poszerzenia wiedzy, umiejętności i kompetencji w ramach trzeciego stopnia kształcenia. Oznacza to możliwość rozpoczęcia studiów doktoranckich na wszystkich wydziałach UMB. Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie punktowane są właśnie osiągnięcia naukowe, publikacje, doniesienia zjazdowe, uczestnictwo w kołach naukowych - powiedział w rozmowie z „Medykiem” prorektor Adrian Chabowski.

  Jak dodaje prof. Chabowski, od strony finansowej potencjalny doktorant może ubiegać się o stypendium doktoranckie, o jego zwiększenie z dotacji projakościowej UMB, czy też stypendium naukowe w ramach statusu uczelni jako Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Poza tym najlepsi mogą łączyć staż rezydencki ze studiami doktoranckimi.

  Kilku ze studentów było zainteresowanych możliwością rozpoczęcia środowiskowych studiów doktoranckich (trwają cztery lata). To unikatowe w tej części Europy studia realizowane w naszej uczelni, razem z Hasselt University w Belgii oraz Center for Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO) przy Universytecie San Pablo-CEU w Madrycie. Pierwszy nabór odbył się w zeszłym roku, a nauka finansowana jest ze środków KNOW.

  Okazało się jednak, że jest pewien problem. Finansowy. Choć studia są bardzo wysoko oceniane pod względem merytorycznym, to nie ma gwarancji ich finansowania po roku 2017. Status KNOW nasza uczelnia ma właśnie tylko do tego roku.

  - Prowadzone są obecnie rozmowy z Ministerstwem Nauki w kwestii finansowania tychże studiów w kolejnych edycjach. Na razie niestety nie możemy definitywnie stwierdzić, jak będą wyglądały kolejne edycje kształcenia - dodaje prorektor Chabowski.

  W skali kraju o ministerialne stypendia ubiegało się prawie 3,8 tys. osób. Wnioski były oceniane przez 36-osobową komisję. Stypendia otrzymało tylko 934 studentów i 84 doktorantów. Nagrodę można było dostać za osiągnięcia naukowe (liczą się publikacje, udział w projektach badawczych, autorstwa patentów lub wzorów patentowych), artystyczne (tworzenie wybitnych dzieł sztuki, nagrody międzynarodowe, udział w projektach artystycznych) lub sportowe (udział w igrzyskach olimpijskich i w mistrzostwach świata oraz miejsca od pierwszego do piątego na mistrzostwach Europy, w akademickich mistrzostwach świata, Europy i uniwersjadzie) oraz za średnią ocen (trzeba być w grupie 5 proc. osób z najlepszą średnią na danym kierunku).

  Choć wręczany dyplom był symboliczny, to wyróżnienie ma już całkiem materialny wymiar. Każdy z nagrodzonych dostał od ministra - za pośrednictwem uczelni - po 14 tys. zł (doktoranci po 22 tys. zł).

  Wojciech Więcko

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.