Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Podglądać świat nauki.
 • Ostatnia zmiana 25.10.2012 przez Medyk Białostocki

  Podglądać świat nauki

  Mayo Clinic, Harvard Medical School,National Institutes of Health (USA), Hamamatsu University School of Medicine (Japonia) – to niektóre z najlepszych na świecie ośrodków naukowych, które  w ostatnich trzech latach odwiedzili pracownicy UMB.

  W 2009 r. na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku rozpoczęła się realizacja projektu „Wyższa jakość kształcenia kluczem do rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o budżecie niemal 5 mln zł, to znacząca inwestycja w umocnienie potencjału kadrowego naszej Alma Mater.

  Inicjatywa ma na celu wsparcie rozwoju naukowego i doskonalenie warsztatu dydaktycznego kadry akademickiej Uczelni. Przyczynia się do wzrostu efektywności naukowej, a także podnosi poziom mobilności naszych naukowców.

  W ciągu trzech lat trwania projektu ponad 180 pracowników naukowo-dydaktycznych i doktorantów UMB wzięło udział w wizytach studyjnych, stażach i szkoleniach w prestiżowych ośrodkach naukowych na świecie. Miejsce wyjazdu wybierali sami. Gro stypendystów odbyło staż w ośrodkach w USA, Niemczech, Hiszpanii. Niektórzy wyjechali do miejsc bardziej egzotycznych jak Japonia, czy Indie. Podpatrywali tam najnowocześniejsze techniki operacyjne, przyglądali się prowadzonym badaniom. Mieli możliwość poznania stylu pracy wybitnych specjalistów. Nawiązywali bezcenne kontakty, które powoli owocują rozwojem międzynarodowej współpracy badawczej.

  Pod koniec września z trzymiesięcznego stażu w japońskim Hamamatsu University School of Medicine wróciła dr Agnieszka Zakrzeska z Samodzielnej Pracowni Biofarmacji UMB. Jest pod ogromnym wrażeniem kraju kwitnącej wiśni, ale jak zauważa, pod względem naukowym nie mamy się czego wstydzić. 

  - Tamtejsze laboratoria dysponują sprzętem bardzo wysokiej klasy, organizacja pracy wygląda podobnie, jak na naszej uczelni. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że w pracy naprawdę niewiele nas różni – podkreśla dr Zakrzeska.

  Projekt miał się zakończyć w 2012 r., ale osiągnięte w jego ramach rezultaty okazały się być na tyle dobre, że dzięki staraniom prof. Adama Krętowskiego, prorektora ds. nauki UMB, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyraziło zgodę na kontynuację projektu aż do 30 czerwca 2013 r.

  -Szereg zaproszonych wybitnych profesorów z czołowych ośrodków zagranicznych nie zmieściło się w przedziale czasowym wyznaczonym przez koniec projektu, ale wyraziło intencje na przyjazd w terminie późniejszym. Poza tym, przedłużenie terminu realizacji projektu da możliwość dodatkowych szkoleń językowych dla naszej kadry, co jest szczególnie ważne w kontekście zaplanowanego w Strategii Rozwoju Uczelni rozwoju kształcenia w jęz. angielskim – powiedział prof. Krętowski.

  W ramach projektu zorganizowana zostanie czwarta edycja specjalistycznych kursów języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. Dotychczasowe szkolenia „Komunikacja kliniczna w jęz. angielskim” i „Język angielski dla celów dydaktycznych” ukończyło łącznie ponad 300-u nauczycieli akademickich naszego Uniwersytetu. Rekrutacja na kursy rusza już niebawem, bo w II połowie października. O tym jak zgłosić chęć udziału w kursie dowiedzieć się można z witryny internetowej projektu: www.wjk.umb.edu.pl

   

  Anna Daszuta-Zalewska, Kierownik Działu Integracji Systemu Zarządzania wraz z Zespołem ds. Projektów Pomocowych UMB

   

   

  Szansa na wsparcie badań

  Do 30 listopada 2012 r. trwa nabór wnioskóww ramach programu „Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza”. Konkurs główny tzw. „core call” na projekty polsko-norweskie obejmuje m. in. obszar tematyczny: ZDROWIE.

  W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research). Wnioski składać mogą polsko-norweskie konsorcja, w skład których wchodzi minimum jeden podmiot polski i jeden norweski. 

  Szczegółowe informacje o naborze, wytyczne oraz wymagane dokumenty ze wzorami są dostępne na stronie NCBR pod adresem: www.ncbir.pl/en/norwaygrants

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.