Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Polskie muzea uczelniane.
 • Ostatnia zmiana 24.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Polskie muzea uczelniane

  W dniu 28 maja 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim powołano Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. W jego władzach są przedstawiciele naszej uczelni

  Promocyjne hasło „Muzea uczelniane. Jesteśmy!” przyświeca środowisku polskich muzealników uczelnianych od 2012 roku. Doszło wówczas do spotkania grona osób prowadzących muzea na uczelniach wyższych i wypracowania wspólnych celów takich jak: rozpropagowanie idei muzeów uczelnianych, ochronę uniwersyteckiego dziedzictwa oraz współpracę szkół wyższych na polu kultury. Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia było Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  W końcu maja na Uniwersytecie Warszawskim powołano Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. W skład Zarządu Głównego weszły następujące osoby: prezes - dr Hubert Kowalski (Muzeum UW), wiceprezes - dr Magdalena Grassmann (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB), wiceprezes - dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), sekretarz - dr Ewa Wyka (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego), skarbnik - mgr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB).

  Powołanie stowarzyszenia umożliwi podejmowanie działań na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych, korzystanie z funduszy Ministerstwa Kultury i innych instytucji oraz promowanie uniwersytetów pod kątem zachowania dziedzictwa akademickiego.

  Od 2013 roku działa inny „produkt” zrealizowany przez muzea uczelniane, tj. wspólna strona internetowa (www.muzeauczelniane.pl), na której prezentują się wszystkie zrzeszone w Stowarzyszeniu muzea.

  Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem jest wystawa pt. „Muzea uczelniane - Jesteśmy!”. Założeniem projektu jest zaprezentowanie jej we wszystkich zrzeszonych muzeach. Wystawa gościła w głównej siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w dniach 7 maj - 6 czerwca. Jej celem jest zwrócenie uwagi na istnienie ciekawych, a wciąż zbyt mało docenianych uczelnianych placówek muzealnych.

  Magdalena Grassmann, Marta Piszczatowska

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.