Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. Ida Kinalska doktorem honoris causa .
 • Ostatnia zmiana 24.07.2014 przez Medyk Białostocki

  Prof. Ida Kinalska doktorem honoris causa

  Podniosła uroczystość odbyła się 30 maja 2014 roku. Wówczas promowano profesor Idę Kinalską na zaszczytny tytuł doktora honoris causa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

  Otwierając uroczystość JM Rektor ŚUM prof. Przemysław Jałowiecki powiedział:

  - Nadanie doktoratu honoris causa stanowi symboliczny dowód akademickości uczelni i jej misji do wskazywania i kreowania wzorców godnych naśladowania (…) Jestem dumny z takiego wyboru naszej społeczności akademickiej i z radością oraz satysfakcją witam Panią Profesor w naszym gronie.

  Sylwetkę Profesor Idy Kinalskiej przedstawił w laudacji promotor, prof. Władysław Grzeszczak:

  - Profesor Ida Kinalska jest twórczynią nowoczesnej diabetologii i endokrynologii oraz uznanym autorytetem w kraju i za granicą. Jest autorką ponad 400 artykułów naukowych i współautorką kilku podręczników. Zainteresowania Laureatki obejmują etiologię i patogenezę cukrzycy typu 1 i 2, prewencję cukrzycy typu 1, mechanizmy insulinooporności, powikłania kardiologiczne cukrzycy, patogenezę i leczenie otyłości, oraz epidemiologię i patofizjologię chorób tarczycy. Pełniła i pełni liczne funkcje organizacyjne i społeczne m. in. Przewodniczącej Komisji Diabetologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany

  Doctor honoris causa – z łaciny doktor dla zaszczytu – to akademicki tytuł honorowy nadawany przez uczelnie osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury. Formalnie nie wymaga posiadania wykształcenia, ale nadawany jest zazwyczaj osobom o wysokim statusie społecznym lub naukowym.

  W ponad 60-letniej historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ten zaszczytny tytuł otrzymały 42 osoby. Wyróżnieni zostali zarówno naukowcy, jak również politycy, którzy mieli szczególny wkład w rozwój białostockiej Alma Mater

  Materii Komitetu Patofizjologii PAN, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Diabetologicznego, Kardio-Diabetologicznego i wielu innych funkcji naukowych. Jest postacią wybitną, wysokiej klasy dydaktykiem, uczonym, jak również wybitnym humanistą o szerokich zainteresowaniach medycznych i pozamedycznych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W uroczystości m.in. wzięli udział: dziekan Wydziału Lekarskiego UM w Białymstoku prof. Irina Kowalska, prof. Maria Górska, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, następczyni Laureatki, władze i senat ŚUM w Katowicach, oraz rodzina i grono przyjaciół. Dyplomy gratulacyjne nadesłali rektorzy Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach prof. Tomasz Miczka, który składając gratulacje wręczył osobiście dyplom.

  Jan Pietruski, jtp

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.